nieuws

Afwijkend begintijdstip beursbrandpolis wil niet zeggen dat ook

Archief

einde afwijkt

In de nieuwjaarsnacht van 1 januari 1993 was om 1.30 uur brand ontstaan in een schoolgebouw. De schade beliep meer dan negen ton. De school was door de gemeente verzekerd bij een pool van verzekeraars en op basis van de Nederlandse Beurs Brandpolis-1990. Deze modelvoorwaarden kennen als begin- en eind-tijdstip van de verzekering: 12.00 uur…
Alle op de pool betrokken verzekeraars betaalden hun portie, op één na. Deze had opgezegd per 1 januari 1993 en wees er op, dat de polis was ingegaan op 1 januari 1992 om 0.00 uur. Deze expliciete vermelding van het begintijdstip hield volgens hem tevens in, dat de dekking eveneens om 0.00 uur zou verstrijken.
Omdat deze verzekeraar weigerde zijn 15% in de schade (dus ruim een ton) bij te dragen, diende de betrokken gemeente een klacht in bij de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.
De Raad oordeelde, dat een brandverzekering waarbij het tijdstip van aanvang, in afwijking van de in casu geldende regels van de Nederlandse Beurs Brandpolis-1990, op 0.00 uur wordt gesteld niet automatisch ook om 0.00 uur afloopt als dit niet expliciet tussen de verzekeraar en de verzekerde is afgesproken. Er is in de onderhavige verzekering alleen afgeweken ten aanzien van het ingangstijdstip. Op de later afgegeven polisbladen 1, 2 en 3 is het afwijkende ingangstijdstip niet herhaald en deze polisbladen vermelden evenmin het beëindigingstijdstip, aldus de Raad. Door te weigeren zijn aandeel in de schade te voldoen, heeft verzekeraar de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf geschaad. De klacht is daarom gegrond.
(Uitspraak nr II-95/19)

Reageer op dit artikel