nieuws

(Af)waardering

Archief

Ruim twee maanden later dan gepland is de website Geldwaardering.nl operationeel geworden. Toezichthouder AFM en zeven (consumenten)organisaties willen met de laagdrempelige web-site informatie geven aan consumenten over aanbieders van financiële diensten en hun producten. Volgens de initiatiefnemers is Geldwaardering.nl “een waardevolle bron van informatie voor iedereen die zich oriënteert op de aanschaf van een financieel product” en meer verantwoorde keuzes kan maken uit financiële aanbieders en hun producten.

Hoezeer een initiatief als dit onder de vlag en autoriteit van een onafhankelijke instantie ook is toe te juichen, toch is een kritische bezinning bij deze website op zijn plaats. Als waakhond van de financiële wereld hangt boven de AFM een aureool van onafhankelijkheid en objectiviteit, zeker in de ogen van de consument. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: verwacht mag worden dat de toezichthouder hoe dan ook betrouwbare informatie aan het publiek verstrekt. En daar zit ‘m nu juist de grootste pijn. De informatie op Geldwaardering.nl kan die kwalificatie niet wegdragen. Integendeel, de site wordt uitsluitend gevoed door consumenten van wie de AFM zelf opmerkt dat zij “minder geïnformeerd dan de aanbieders zijn” en daardoor dus op een kennisachterstand staan.
De gevolgen in de praktijk zijn dat iedereen anoniem (!) zijn of haar beoordelingen van producten en aanbieders kan doorgeven. Eén of maximaal vijf sterren, al naar gelang het uitkomt, brengen de aanbieder bovenaan, respectievelijk onderaan de hitparade van de AFM. Volstrekt willekeurige en onbetrouwbare informatie die niet past bij het imago van een onafhankelijk en kritisch toezichthouder. Saillant is bovendien dat de bouw van de website is gefinancierd uit bijdragen van de onder toezicht staande financiële instellingen. Betaald uit eigen zak wordt de branche opgezadeld met een informatiekanaal dat niet alleen uitnodigt tot fraude, maar bovendien niets toevoegt aan de aanwezige informatie(over)vloed. Denk in dit verband aan de informatie van bijvoorbeeld Consumentenbond, MoneyView en vergelijkingssite Independer.
Logisch dat er vanuit de branche zelf geen positieve reacties kwamen. “Onmiddellijk dichtgooien die website, het is een farce”, zei Robein-directeur Eric Reintjes in een groot landelijk dagblad. En hij heeft gelijk. Proefondervindelijk stelde hij – niet ontdaan van enig eigen belang – vast hoe gemakkelijk de aangeboden informatie is te manipuleren: in ‘no time’ had hij zijn bedrijf met de maximale score van vijf sterren bovenaan de ranglijst geplaatst. Een aardig alternatief voor verzekeraars die drastisch willen bezuinigen op hun geldverslindende reclamecampagnes en bereid zijn een klein deel van hun marketingbudget te reserveren voor medewerkers, in ruil voor een positieve beoordeling. Hoe lonend zulke reclame kan zijn, bewijzen de eerste responscijfers: anderhalf miljoen ‘hits’ op de eerste dag, hoewel ook de betrouwbaarheid van dit getal niet te controleren is.
Het eindoordeel over Geldwaardering.nl kan niet positief zijn. Een informatiekanaal dat qua ambitie niet hoger reikt dan de doorsnee nietszeggende ‘polls’ op de website van welke willekeurige aanbieder dan ook, scoort zelf niet meer dan één schamele ster. Tenzij de AFM zelf bereid is om verantwoordelijkheid te nemen voor de betrouwbaarheid van de aangeboden informatie, kan de stekker maar beter snel uit deze website worden getrokken.
Wim Abrahamse
wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel