nieuws

Aftrek lijfrentepremie

Archief

In AM-nr. 1 (pag.18) van dd. 10 januari 1997 stond een artikel over de aftrek van lijfrentepremies, gebaseerd op een uitspraak van het Hof in Den Haag.

De casus die in het artikel ‘Aftrek lijfrentepremie onafhankelijk van betaling door verzekeringnemer’ is beschreven, betreft in 1990 gesloten polissen en het fiscale jaar 1991. De casus valt dus onder het oude belastingregime van vóór de Brede Herwaardering. De aftrek van lijfrentepremies door een premiebetalende derde, niet zijnde de verzekeringnemer, was toen al mogelijk. Onder het huidige belastingregime zijn zogeheten ‘derdemans-constructies’ niet meer mogelijk; ook niet als de constructie voor het eerst wordt toegepast op polissen van vóór de Brede Herwaardering.

Reageer op dit artikel