nieuws

‘Aftrek hypotheekrente niet overeind te houden’

Archief

De hypotheekrente-aftrek is volgens de Rotterdamse hoogleraar fiscale economie Leo Stevens niet meer overeind te houden. Stevens zei dit bij de opening van het nieuwe kantoorgebouw van IAK in Eindhoven.

Volgens Stevens zal de komende belastinghervorming worden afgerond met een beperking van de aftrek van de hypotheekrente. Die beperking moet wel geleidelijk worden ingevoerd, meent de topfiscalist. “Bij het kopen van het woonhuis is de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente meegekocht”, aldus Stevens. Hij is daarom voorstander van een vrijstelling tot f 400.000. Om maatschappelijk draagvlak te creëren, zou er een overgangsregeling moeten komen uitgaande van een vrijstelling van acht ton en daarna geleidelijk dalend tot vier ton.
Vloeken
De hervorming van het bestaande belastingstelsel heeft overigens de volle instemming van Stevens. “Het fiscale regime is zo rot als een mispel.”
Volgens Stevens zijn verzekeraars medeschuldig aan het terugdraaien van de fiscale faciliteiten door voorheen hun beleggingsproducten te voorzien van een mager verzekeringssausje om toch te kunnen profiteren van belastingvoordelen. “Er is massaal ingezet op vermogenswinsten. Is het dan gek als de staatssecretaris zegt: dat is afgelopen! Het was vloeken in de kerk.”
Opening
Het markante kantoorpand van IAK werd virtueel geopend. Zo’n 440 medewerkers en relaties in het Evoluon in Eindhoven zagen ‘op afstand’ hoe de Nijmeegse toneelgroep Spijker & Hamer eerst de verzekeringsbranche op de hak nam en afsluitend het kantoorpand van IAK ‘doopte’ door een fles champagne tegen de ‘boeg’ van het gebouw kapot te gooien.
Aansluitend overhandigde algemeen directeur Han Diebels in het Evoluon het eerste exemplaar van het boekje ‘Het risico van het vak’ aan Theo Hurks, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant. In het boekje gaan twaalf bij IAK verzekerde ondernemers in op de risico’s van hun bedrijf, met name risico’s die zich niet laten verzekeren.

Reageer op dit artikel