nieuws

Afsluitprovisie speelt hoofdrol in wijzigingsvoorstellen WFD

Archief

Zowel het CDA als de SP hebben deze week een wijzigingsvoorstel op de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) ingediend met als strekking het afschaffen van de afsluitprovisie. De SP wil het verbod op afsluitprovisie al direct in de wet geregeld hebben, de CDA wil de minister en de markt tot december de tijd geven er samen uit te komen. De Tweede Kamer is deze week begonnen met de behandeling van het wetsvoorstel.

“Wij krijgen signalen, niet alleen van de Consumentenbond, dat afsluitprovisie kan leiden tot misselling. Daar komt bij dat wij geen garantie hebben dat de minister en de markt er over het onderwerp afsluitprovisie samen uit gaan komen. Bovendien praten ze niet specifiek over het afschaffen van afsluitprovisie, maar over het noemen van de beloning. Dat is de reden dat wij toch een aantal essentiële zaken nu al in de wet geregeld willen hebben”, aldus een woordvoerder van de SP.
Myra Koomen (CDA) is genuanceerder. “De CDA-fractie is van mening dat eenmalige afsluitprovisie zijn langste tijd wel gehad heeft. Veel intermediairs zijn afhankelijk van deze vorm van provisie en dat kan er toe leiden dat er een negatieve prikkel vanuit gaat. De WFD regelt juist dat het juiste product geadviseerd wordt. Verder vinden wij dat maar eens duidelijk gemaakt moet worden wat de kosten zijn van bepaalde handelingen. Dat bevordert de marktwerking. De minister voert nu overleg met de sector over vormen van beloning. De CDA-fractie staat op het standpunt dat de afsluitprovisie afgeschaft moet worden, maar wil de minister en de sector de tijd geven tot december, als het concept Besluit Financiële Dienstverlening ingediend wordt, om met nieuwe voorstellen te komen. Wij hechten aan zelfregulering en aan draagvlak en zijn een warm voorstander van advies op basis van uurtarief.” Koomen verwacht dat haar amendement meer kans van slagen zal hebben in de Tweede Kamer dan het amendement van Agnes Kant (SP).
De PVDA-fractie wil het debat in de Tweede Kamer afwachten alvorens amendementen in te dienen. Kamerlid Frank Heemskerk (PVDA) vindt dat een drietal zaken nog niet goed geregeld zijn in het wetsvoorstel. “De paragraaf over de eigendomsverhoudingen is nog onduidelijk. Over transparantie van de kosten staat nog niets in de wet. Daar wil ik de gedachten van de minister wel eens over horen en ik wil weten op welke wijze minister Zalm de Kamer gaat betrekken bij het Besluit Financiële Dienstverlening. Zoals het er nu voorstaat, wil hij ons tegelijk met de markt consulteren, maar wij zijn natuurlijk geen te consulteren partij.”
Hoorzitting
Eerder deze maand was de afsluitprovisie ook al het meest besproken onderwerp tijdens een tamme hoorzitting over de WFD. De Consumentenbond bij monde van Rob Goedhart, al jaren voorstander van afschaffen van de afsluitprovisie, bereed ook nu weer dat stokpaardje. “Eenmalige beloning aan het begin van het contract leidt tot provisiejacht.” De aanwezige kamerleden Agnes Kant (SP), Myra Koomen (CDA) en Stef Blok (VVD) wilden het naadje van de kous weten over afsluitprovisie.
Verbazing viel de afvaardiging van de Nederlandse Vereniging van Banken ten deel. Zij stelden voor de invoeringstermijn van de WFD uit te smeren over drie tot vier jaar. Hiermee zouden de invoeringskosten opgenomen kunnen worden in de normale investeringscyclus van de ICT. Vooral Myra Koomen (CDA) reageerde zeer verbaasd. “Waarom zo’n lange overgangstermijn? Dat verbaast mij van de banken.”
NVA-directeur Niels Mourits hield een pleidooi om de wet aan te scherpen door de verplichting op te nemen dat tussenpersonen hun klanten informeren over verzekeraars die een aandelenbelang van meer dan 10% hebben in de tussenpersoon. Verder wil de NVA voor zakelijke verzekeringen een beperking van de wetgeving tot ondernemingen met maximaal vijftig medewerkers; in het huidige voorstel ligt deze grens bij 250 medewerkers.
De NBVA had kritiek op de kosten die de WFD met zich meebrengt en zou graag zien dat de voor de branche onbekende ‘verbonden bemiddelaar’ uit de wet geschrapt wordt. Johan van der Schoot vroeg zich namens het Verbond van Verzekeraars af waarom er na achttien maanden van overleg over de WFD opeens nieuwe onderwerpen aan toegevoegd werden. Hij doelde op het afschaffen van de afsluitprovisie. Hij betoogde dat er ook met een verbod op afsluitprovisie een aandelenleaseaffaire was geweest.
Johan van der Schoot: “Waarom worden er na achttien maanden van overleg over de WFD nog nieuwe onderwerpen, zoals de afsluitprovisie, aan toegevoegd?”.

Reageer op dit artikel