nieuws

Afsluitprovisie doet zijn intrede in arbeidsongeschiktheidspolis

Archief

Klaverblad en Reaal introduceren volgende maand het fenomeen afsluitprovisie in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Die provisie kan oplopen tot 70% van de eerste jaarpremie.

Nu is een doorlopende provisie van 17,5% of 20% over de jaarpremie gangbaar in aov-land. Over de motieven voor invoering van afsluitprovisie is Klaverblad het eerlijkste: “Ter compensatie van de dalende inkomsten uit levensverzekeringen en hypotheken, omdat afsluitprovisie op die producten wordt verlaagd.”
Uniek
De gelijktijdige invoering van het voor aov’s nieuwe fenomeen is frappant. Zowel Klaverblad als Reaal claimen, onwetend van elkaars initiatief, een unieke propositie neer te leggen.
Vanaf 1 oktober is bij Klaverblad de arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten met twee beloningsvarianten. Naast de reguliere doorlopende provisie, bij Klaverblad 20%, zet de maatschappij een variant met 12,5% doorlopende provisie en 7% afsluitprovisie over de eerste vijf jaarpremies. Dit laatste is gelijk aan ruim 45% van de eerste jaarpremie.
Reaal vernieuwt zijn aov-assortiment begin oktober. Standaard is de beloning 20% doorlopen. De nieuwe variant combineert een doorlopende provisie van 10% met een afsluitprovisie van 2% maal premie maal duur. Die duur wordt gemaximeerd op 35 jaar.
Beide maatschappijen wijzen erop dat er voor de afsluitprovisie een verdientermijn van vijf jaar geldt en dat het aandeel van de afsluitprovisie niet meer is dan 50% van de totale beloning. Zij verwijzen daarbij naar het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo), waarin het ministerie van Financiën bij complexe financiële producten een stapsgewijze afbouw van afsluitprovisie oplegt tot de helft van de beloning. Een aov staat overigens niet te boek als complex product.
Maanden werk
Zowel Klaverblad en Reaal verdedigen de invoering van afsluitprovisie met het argument dat adviseurs voor het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering veel werk moeten verrichten. “Wij willen het intermediair belonen naar werk”, stelt Reaal. “Een aov sluiten vraagt in de eerste maanden veel van de adviesrol van de tussenpersoon en veel klantbegeleiding. Dat kan soms een paar maanden duren.”
“Advies wordt beloond”, stelt Klaverblad. Directielid Richard van der Hart noemt het een logische stap. “Bij aov’s zit het meeste werk voor adviseurs wel degelijk aan het begin. De adviseur krijgt net zo veel als voorheen, alleen is de uitbetaling anders verdeeld.”
Govert Trouwborst, directeur van concurrent Allianz Inkomensverzekeringen, vindt de introductie van afsluitprovisie bij aov’s afkeurenswaardig. “De aov hangt qua advisering toch tegen de leven- en pensioensector aan en daar zijn we als branche net bezig afsluitprovisie af te bouwen. Dit gaat daar recht tegenin.”
Allianz biedt zelf overigens de mogelijkheid om de doorlopende provisie van 17,5% in het eerste jaar op te hogen tot 22,5%. Trouwborst ziet dat echter niet als “een stapje in de richting van afsluitprovisie”.
Rekenvoorbeeld
Tijdens het jongste NBVA-congres gaf Petra de Leeuw namens Klaverblad een rekenvoorbeeld, dat het effect van afsluitprovisie duidelijk maakt. Het voorbeeld betreft een 35-jarige man, die een bedrag van _ 20.000 verzekert en daarvoor een jaarpremie van ruim drieduizend euro moet betalen. De tussenpersoon zou met louter doorlopende provisie in de eerste jaren vijf keer _ 653 verdienen, oftewel _ 3.265 in totaal. In de afsluitvariant komt het totaalbedrag uit op _ 3.183, verdeeld over eenmalig _ 1.551 (47,5% van de eerste jaarpremie) en vier keer _ 408.
De afsluitvariant van Reaal levert bij een looptijd van tien jaar _ 653 afsluitprovisie op en vijf keer _ 326,50. Bij een looptijd van twintig jaar verdubbelt de afsluitprovisie tot _ 1.306. Bij een looptijd van 35 jaar kan de afsluitprovisie zelfs oplopen tot _ 2.285. Dat zou liefst 70% van de eerste jaarpremie betekenen.
Ongewenst
Intermediairorganisatie NBVA betitelt de gebruikte argumentatie dat de afsluitprovisie op een aov een compensatie is voor de daling van afsluitprovisie bij leven- en hypotheekproductie als slecht. “Wij kijken zeer kritisch naar ontwikkelingen op beloningsgebied die strijdig zijn met de geest van de wet óf die de wet gebruiken om over te gaan tot verlaging van de beloning van het intermediair. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, overigens zonder het volledig te hebben nagerekend, dat de voorbeelden van Reaal en Klaverblad een verlaging van de nominale provisie opleveren. Dat zou een voor ons zeer ongewenste ontwikkeling zijn.”
Collega-standsorganisatie NVA beraadt zich nog op een officieel standpunt. De NVA zegt alleen “verrast” te zijn door de entree van afsluitprovisie bij aov’s.

Reageer op dit artikel