nieuws

Afschrift onbelangrijk voor aftrek lijfrentepremie

Archief

De valutadatum op het bankafschrift is niet van belang voor eventuele aftrekbaarheid van een lijfrentepremie. Het gaat om de dag van betaling.

Dat stelt de Bossche belastingrechter mr. Van Hilten. Hij deed dat in een beroepszaak van een polishouder die op 28 juni 1996 zijn lijfrentepremie betaalde, maar van de inspecteur geen aftrek over 1995 mocht genieten. Volgens de inspecteur stond op het bankafschrift namelijk de valutadatum 1 juli 1996.
“De valutadatum geeft slechts de datum aan waarop de boeking renteconsequenties gaat krijgen”, aldus de belastingrechter. Als de feitelijke betaling voor 1 juli heeft plaatsgevonden, bestaat voor de inkomstenbelasting nog recht op aftrek van de premie voor het daaraan voorafgaande belastingjaar (Gerechtshof Den Bosch, rolnummer 97.20.355).
Machtiging
Drie jaar geleden deed de Ombudsman Leven in een enigszins vergelijkbaar geval uitspraak in het voordeel van de premiebetaler. Het ging toen om een koopsompolis van Zwitserleven, waarbij de verzekeringnemer de maatschappij op 10 juni 1996 machtigde om de premie van zijn bankrekening af te schrijven. Zwitserleven gaf de bank pas op 20 juni opdracht, terwijl uitvoering pas op 2 juli plaatshad.
De belastingdienst weigerde daarop lijfrentepremie-aftrek voor het fiscale jaar 1995. Zwitserleven wilde na een klacht van de verzekeringnemer de koopsom opgerent terugstorten. Na bemiddeling van de ombudsman werd de polis toch voortgezet en het misgelopen fiscale voordeel door Zwitserleven aan de polishouder vergoedt.

Reageer op dit artikel