nieuws

Afname van ruitschades lastig te verklaren

Archief

Na de explosieve stijging in het aantal claims, melden de vier grootste autoverzekeraars van ons land allen een afname van het aantal autoruitschades. De enige die daar een verklaring voor heeft gevonden, is Centraal Beheer.

“Ruitschade neemt af door no-claimstraf”, kopte De Telegraaf vorige week. Aanleiding was de melding van Centraal Beheer dat het aantal schadeclaims voor kapotte autoruiten in de eerste vijf maanden van dit jaar is gehalveerd. Vorig jaar, toen het aantal claims nog explosief was gestegen, verwerkte de marktleider in totaal 60.000 schades.
Een verklaring voor de halvering van de schadegevallen heeft Centraal Beheer gauw gevonden. Eind vorig jaar is alle verzekerden namelijk te kennen gegeven dat een ruitschadeclaim in het vervolg leidt tot ‘bevriezing’ van de no-claimkorting: de verzekerde blijft één jaar steken op de bonus/malus-ladder. “Dat werkt zeer heilzaam”, aldus woordvoerder Rob Mol. “Mensen met kleine schades claimen veel minder snel.”
Onverklaarbaar
De ontwikkeling in de autoportefeuille van Nationale-Nederlanden logenstraft echter de Apeldoornse verklaring. “We hebben geen enkele maatregel genomen tegen de hausse aan autoruitschades van vorig jaar. Desalniettemin is het aantal claims dit jaar drastisch teruggelopen. We zitten weer op het niveau van 1998”, aldus woordvoerster Alide Wormser. NN tast in het duister omtrent het vreemde schadeverloop. “We hebben er geen verklaring voor.”
Net als NN hebben ook Royal Nederland en Interpolis van maatregelen afgezien. “We constateren een vermindering in de claims ten opzichte van 1999”, stelt Royal-directeur Frank Rosenmuller. “Maar het zit nog wel boven het niveau van 1997 en 1998.” Interpolis meldt dat “de piek eruit is, maar van een halvering zoals bij Centraal Beheer is geen sprake”.
TNO/Carglass
Volgens Interpolis-woordvoerder Marco Simmers zijn de autoverzekeraars nog altijd op zoek naar een verklaring voor de autoruitschades. “Bij het Verbond van Verzekeraars is een bijeenkomst ‘Kijk op voorruit’ gehouden en in vervolg daarop wordt samen met TNO en met Carglass gekeken naar de beste aanpak voor dit probleem.”
In het verleden zijn als mogelijke oorzaken geopperd: steenslag door Zoab-asfalt, agressieve campagne van ruitschadeherstelbedrijven en frauduleuze schademeldingen. De verzekeraars zien vooralsnog van een conclusie af. “Ik kan alleen zeggen dat Interpolis denkt dat niet zozeer het aantal claims omlaag kan, als wel de hoogte van de schadeclaims”, aldus Simmers.
Volgens de vier grootste autoverzekeraars was dit een typerend beeld voor 1999. Dit jaar is het aantal autoruitschades aanzienlijk minder.

Reageer op dit artikel