nieuws

AFM ziet na onderzoek geen bewust misleidende offertes

Archief

Levensverzekeraars hebben potentiële kopers van beleggingsverzekeringen in offertes niet bewust misleid. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een onderzoek, dat bij vrijwel alle maatschappijen tekortkomingen aan het licht heeft gebracht.

De toezichthouder vindt dat laatste een kwalijke zaak. “Het verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie is schadelijk voor het vertrouwen in financiële markten.” Verder erkent de AFM dat de fouten ertoe hebben geleid dat offertes jarenlang niet goed vergelijkbaar zijn geweest, terwijl zij dat voor consumenten wel van groot belang acht. “De financiële klant kan zijn verantwoordelijkheid pas nemen als de informatie correct is.”
Oorzaken
Het rapport somt vele oorzaken op voor de gevonden fouten in offertes, financiële bijsluiters. Daaronder onder meer:
een lagere overlijdensrisicopremie in de offerte dan in de polisadministratie;
ten onrechte niet verrekenen van een premieopslag voor arbeidsongeschiktheid;
het niet in de offerte verwerken van de afsluitprovisie of de verkoopafslag bij uitkering;
het toepassen van een te lage total expense ratio (TER) in de offertesoftware;
in offertes uitgaan van hogere rentebijschrijvingen dan in de polisadministratie;
in afwijking van de realiteit uitgaan van premies die aan het begin van het jaar zijn betaald.
Dit alles is volgens het rapport het gevolg van programmeerfouten, invoerfouten, rekentechnische verschillen en afrondingsverschillen. Van bewuste misleiding is geen sprake geweest, stelt de autoriteit.
De oorzaak lag vaak in “het hanteren van meerdere administraties en rekensystemen met verschillende uitgangspunten”. De gevolgen daarvan typeert de toezichthouder diplomatiek als “suboptimale dienstverlening en moeizaam te beheersen bedrijfsrisico’s.”
Substantieel
Overigens zijn alle bevindingen van de AFM gebaseerd op informatie die de levensverzekeraars zelf hebben verstrekt. Volgens die opgaven zijn polishouders, die ergens in officiële polisstukken verkeerde cijfers hebben aangetroffen, door hun verzekeraars inmiddels voor _ 160 mln gecompenseerd. In de meeste gevallen ging het om geringe bedragen, bij enkele polissen om substantiële bedragen. Volgens een woordvoerder van de AFM worden met dat laatste bedragen van _ 1.000 en meer bedoeld.
Compensatie vindt plaats door bijvoorbeeld extra beleggingseenheden (units) te kopen voor klanten of nastortingen te doen op reeds beëindigde of afgekochte polissen. Een enkele keer hebben polishouders met terugwerkende kracht opnieuw een productkeuze kunnen maken, dit keer op basis van de juiste gegevens in de offerte en bijsluiter.
Levenmarkt
In de kantlijn van de conclusies meldt de toezichthouder dat “verzekeraars de afgelopen jaren te maken hebben gehad met diverse wijzigingen in wet- en regelgeving”. Verder wordt nog gesteld dat de totale markt van levensverzekeringen zo’n _ 16 mld (jaarpremie) bedraagt. Dat bedrag moet kennelijk de suggestie wekken dat het met de omvang van het probleem wel meevalt: immers _ 160 mln is maar 1% van de totale markt.
Het cijfer is overigens niet correct. De premieomzet van levensverzekeraars bedraagt op jaarbasis ruim _ 24 mld. Daarvan is ruim _ 6 mld bestemd voor individuele beleggingsverzekeringen.

Reageer op dit artikel