nieuws

AFM zet consumentenforum door, ondanks kritiek

Archief

De Autoriteit Financiële Markten zet de website www.geldwaardering.nl toch door, ondanks de stevige kritiek die hierop gekomen is. Ook wordt een ‘zelftest’ voor consumenten in de markt gezet.

Dit blijkt uit de Jaaragenda 2006 die de toezichthouder gepubliceerd heeft.
Met geldwaardering.nl wil de AFM de consument in staat stellen om online ervaringen uit te wisselen over financiële producten en marktpartijen. Hierdoor hoopt de toezichthouder ook informatie te verkrijgen voor zijn toezichtstaken.
Kritiek was er onder meer van het Verbond van Verzekeraars, die een “klaagbox” verwachten. Ook vroeg het Verbond zich af of dit wel tot het takenpakket van de AFM gerekend moet worden.
De ‘zelftest’ moet consumenten helpen om beter inzicht in eigen kennis en kunde te verkrijgen.
De positie van de consument heeft ook de aandacht van de AFM als het gaat om de informatieverstrekking van zorgverzekeraars en informatie over beleggingsobjecten. Door de introductie van levensloopregelingen verwacht de toezichthouder dat nog meer complexe producten aan de consument aangeboden zullen worden.
Consumentencommissie
De AFM heeft tevens een Commissie Financiële Consument geïnstalleerd. Naast de eigen bestuurders Arthur Docters van Leeuwen en Paul Koster zitten daarin negen “deskundigen op het gebied van de financiële consument”. Onder hen zijn Arno Dolders (Legal & General), Marlies Pernot (Vereniging Eigen Huis) en reclamemaker Pierre Tramontin.
Kosten lager
Uit de Jaaragenda blijkt dat _ 8,5 mln door de AFM is toegeschreven aan het ‘toezicht financiële dienstverlening’. Begroot was _ 15,5 mln. Het verschil zit hem in het uitstel van de Wet Financiële Dienstverlening. Toezicht op de Wet Consumentenkrediet en gedragstoezicht in het kader van de Regeling Informatieverstrekking aan Verzekeringsnemers vallen hier wel onder.
Voor 2006 begroot de AFM de totale toezichtkosten op _ 20,5 mln. Daarvan is _ 9 mln bestemd voor het verlenen van WFD-vergunningen.

Reageer op dit artikel