nieuws

AFM waarschuwt: betalen voor klantprofiel niet verplicht

Archief

Toezichthouder AFM waarschuwt naar aanleiding van klachten van consumenten dat het geen wettelijke verplichting is om te betalen voor een klantprofiel.

“Er is een financieel dienstverlener die in een brief aan zijn klanten stelt dat betalen voor het opstellen van een klantprofiel een wettelijke verplichting is. Dat is pertinent onjuist en misleidend”, aldus de AFM. De betreffende tussenpersoon vraagt hier _ 50 voor. Het aantal klachten is nog minder dan tien. “Maar door de publiciteit verwachten wij wel dat dat aantal zal toenemen. Bovendien hebben wij het vermoeden dat meerdere tussenpersonen zich hier schuldig aan maken.”
Tussenpersonen mogen overigens geld vragen voor het opstellen van het klantprofiel, dat alleen verplicht is als het gaat om advisering bij complexe financiële producten.”Ze mogen alleen niet stellen dat betalen verplicht is.”
Firewall
Het klantprofiel is vormvrij. Dit betekent dat het profiel inzicht moet geven in de situatie van de klant. In elk geval dienen de volgende gegevens aanwezig te zijn: financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor zover dit relevant is voor het advies. Dit mag naar eigen inzicht van de financiële dienstverlener opgesteld worden.
De financiële dienstverlener dient het klantprofiel en de gegevens over het verkochte product minimaal één jaar te bewaren.
Het opstellen van het klantprofiel vrijwaart tussenpersonen niet van aansprakelijkheid, maar een goed klantprofiel maakt de kans om aansprakelijk te worden gesteld aanzienlijk kleiner. Ombudsman Verzekeringen Wabeke formuleerde het zo bij de Haagse Assurantie Club: “financiële dienstverleners kunnen het klantprofiel zien als een firewall tegen aansprakelijkheidsstellingen door ontevreden klanten”.
D&O onderschrijft die stelling van Wabeke wel, maar tekent er bij aan dat financiële adviseurs zich zelf en de consument tekort doen wanneer het klantprofiel vooral wordt gezien als instrument om aansprakelijkheid te ontwijken.

Reageer op dit artikel