nieuws

AFM vindt financiële teksten nog te vaak onbegrijpelijk

Archief

De AFM constateert dat bedrijven in de financiële wereld moeite hebben om ‘begrijpelijk’ te zijn in hun publicaties. De toezichthouder heeft daarom een toelichting gepubliceerd over de norm ‘begrijpelijkheid’.

Volgens de AFM gaan veel folders en bijsluiters in de branche mank aan een te hoog taalniveau en een teveel aan niet-relevante gegevens.
Ook is de informatie vaak slecht gerangschikt en staan brochures nogal eens bol van de beruchte kleine lettertjes. Daarnaast is er veel technische informatie waarbij een concrete uitleg ontbreekt. “Het is van groot belang dat de informatie die de consument krijgt begrijpelijk is, anders kan hij geen goede keuze maken”, aldus de AFM. Dit geldt zeker voor de informatie die aan deelnemers van pensioenregelingen en gepensioneerden wordt verstrekt.
Tips
De toezichthouder geeft ook een aantal tips voor verbeteringen op dit gebied. Het gebruik van het juiste taalniveau is daarbij een van de belangrijkste. In Europa worden tegenwoordig vijf taalniveaus onderscheiden die ook door taalkundigen in Nederland worden gebruikt: A1, A2, B1, B2 en C1. Onderzoek heeft uitgewezen dat taalniveau B1 voor 80% van de bevolking te begrijpen is. Veel van de financiële productinformatie is echter niet geschreven op B1-niveau maar op het hogere C1-niveau, dat slechts door 15% van de consumenten wordt begrepen.
Notadokter
Daarnaast zijn er volgens de AFM diverse instellingen die informatie over het juiste taalgebruik kunnen leveren, zoals de Stichting lezen en schrijven, het Adviescollege Administratieve Lastenverlichting en het Burgers Programma Begrijpelijke formulieren van het ministerie van BZK.
Dit geldt ook voor de zogenaamde ‘notadokter’ die bij het ministerie van VWS de taak heeft om interne stukken begrijpelijk te maken. Ten slotte is er informatie over genoemde taalniveaus te vinden op www.languages.unimaas.nl.

Reageer op dit artikel