nieuws

AFM versoepelt vergunningbeleid

Archief

Tussenpersonen die actief zijn, komen met een nieuwe rechtsvorm toch in aanmerking voor het overgangsregime. De AFM heeft het vergunningenbeleid op dit punt versoepeld.

In de huidige situatie verliezen tussenpersonen die recent de rechtsvorm van hun onderneming hebben gewijzigd of dit op korte termijn willen doen, hun aanspraak op het WFD-overgangsregime als de nieuwe rechtsvorm niet aan de voorwaarden voor deelname aan het overgangsregime voldoet. Het ontbreken van bijvoorbeeld een SER-inschrijving leidt al tot zo’n situatie.
Als de nieuwe rechtsvorm op 1 januari 2006 (nog) niet bestond, valt deze daarnaast ook niet onder de overgangsregeling voor deskundigheid. Deze regeling houdt in dat de tussenpersoon tot 1 oktober 2007 de tijd heeft om aan de ontbrekende deskundigheid te voldoen.
Onwenselijk
Deze situatie is in de ogen van de AFM onwenselijk, vandaar dat een soepeler regime wordt gehanteerd. Reeds actieve tussenpersonen die met hun bestaande rechtsvorm of rechtsvoorganger in aanmerking komen voor het overgangsregime en de overgangsregeling deskundigheid, moeten ook met hun nieuwe rechtsvorm hiervoor in aanmerking komen.
Op de website van de AFM (www.afm.nl) wordt een aantal scenario’s beschreven wanneer men wel en niet in aanmerking komt voor het overgangsregime bij verandering van rechtsvorm.

Reageer op dit artikel