nieuws

AFM twijfelt aan Rotterdams kantoor Van Maurik de Graaf

Archief

De AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Van Maurik de Graaf Assurantiën in Rotterdam wegens het niet voldoen aan de informatieplicht.

De AFM zet vraagtekens bij de integriteit van dit bedrijf. De toezichthouder vermoedt dat dit kantoor niet werkt volgens de normen neergelegd in de artikelen 28 WFD en 4.11 en 4.15 WFT (toezicht op en naleving van integere bedrijfsvoering).
Naar aanleiding van een onderzoek ter plaatse vraagt de AFM op 31 juli 2007 om onder andere een overzicht van de cliënten, bankafschriften, rekening-courantoverzichten en de klachtenadministratie. Aan dat verzoek was half september ondanks herhaalde aanmaningen geen gehoor gegeven. Mogelijk was het ook een (te) lange vakantieperiode die het bedrijf de das om deed. De directeur meldt de AFM op 14 augustus per e-mail dat ze van haar schoonmoeder gehoord heeft dat ze deze informatie moet leveren, maar dat het kantoor tot 25 augustus gesloten is, zodat ze de stukken pas in de week van 27 augustus op kan sturen. Ze mailt daarna nog tweemaal (op 31 augustus en op 10 september) dat ze de gegevens heeft verstuurd, maar tot nu toe is er bij de AFM niets binnengekomen.

Reageer op dit artikel