nieuws

AFM straft tussenpersoon voor ontbreken informatie

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een zogenaamde last onder dwangsom opgelegd aan Sure Assist Services Limited in Amsterdam. De AFM heeft dit gedaan omdat dit bedrijf weigerde infornmatie te verstrekken aan de AFM.

Het vermoeden bestond dat het bedrijf handelde zonder de vereiste vergunning. Volgens het handelsregister bemiddelt en adviseert Sure Assist Services Limited bij verzekeringen, herverzekering, pensioenen en hypotheken.
Bovendien heeft het bedrijf volgens het handelsregister een enigszins bijzondere nevenactiviteit, namelijk het bemiddelen en regelen van vliegtickets voor cliënten bij het overlijden van familie in het buitenland. Ook assisteert het bedrijf bij de regeling en de uitvoering van de uitvaart van cliënten.
Sure Assist Service Limited blijkt bij nader onderzoek niet meer in het AFM-register voor te komen en een website heeft het bedrijf kennelijk niet. De dwangsom is op dit moment geheel verbeurd, omdat het bedrijf tot op heden geen uitvoering heeft gegeven aan de last.

Reageer op dit artikel