nieuws

AFM: pensioenuitvoerder moet individuele belegger ‘ontzorgen’

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) beveelt pensioenuitvoerders aan dat zij deelnemers met individuele beleggingsvrijheid nadrukkelijk helpen bij hun beleggingskeuzes.

Daartoe moeten er bepalingen worden opgenomen in de Pensioenwet, zo vindt de AFM. De toezichthouder waarschuwt voor de gevaren van individuele beleggingsbeslissingen. “De AFM gaat er vanuit dat niet elke deelnemer overweg kan met de langetermijndoelstelling die hoort bij pensioenbeleggen, terwijl sprake is van aanzienlijke beleggingsrisico’s voor het inkomen voor later. Kortom, het middel kan hoogst onzeker zijn, terwijl het doel juist zekerheid is.”
De in de Pensioenwet op te nemen bepalingen moeten twee scenario’s beschrijven: het scenario waarin de deelnemer geen beleggingsbeslissingen kan of wil nemen en het scenario waarin hij dat wel doet. In het eerste geval moet de pensioenuitvoerder de deelnemer een standaard beleggingsmix aanbieden. In het tweede geval moet samen met de deelnemer een beleggingsprofiel worden overeengekomen, waarbij afspraken worden gemaakt over de extra informatie en het advies aan de deelnemer en de kosten daarvan.
De zorgplicht van de uitvoerder vereist volgens de AFM in alle gevallen dat de deelnemer wordt geïnformeerd over de beleggingsrisico’s die hij loopt, de rendementen die hij mag verwachten en de verdeling van zijn premies over kapitaalopbouw, risicodekking en uitvoeringskosten.

Reageer op dit artikel