nieuws

AFM past WFD-register aan na kritiek van NBVA

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) past het WFD-register aan na kritiek van branchevereniging NBVA. “De wijze van vermelding kan ertoe leiden dat de consument verkeerd oordeelt over de kwalificaties van bepaalde financiële dienstverleners”, luidt de kritiek.

Vooral de fouten in de reikwijdte van de vergunning zijn de NBVA een doorn in het oog. “Meerdere kantoren hebben een vergunning aangevraagd voor zowel bemiddelen als adviseren in dezelfde productgroep. Dit is onjuist, omdat wettelijk is bepaald dat een dienstverlener die actief is in bemiddelen ook van rechtswege mag adviseren. Op dit moment staan in zo’n geval in het register beide kwalificaties achter de naam van de tussenpersoon. Een gemiddelde consument zal hier onterecht uit afleiden dat tussenpersonen zonder de vermelding ‘adviseren’ niet mogen adviseren”, aldus de NBVA.
“Tussenpersonen die de vergunningaanvraag wel correct hebben ingevuld, worden zo benadeeld, zeker aangezien adviseren veel consumenten meer zal aanspreken dan bemiddelen”, meent de NBVA.
Vergunning
Verder wil de NBVA graag van toezichthouder AFM weten hoe en wanneer in het register wordt gemeld dat er een vergunning is afgegeven. “Een consument zal een dienstverlener die in het bezit is van een vergunning hoger waarderen dan een dienstverlener die nog wacht op een beslissing van de AFM”, aldus de NBVA.
AFM wijzigt register
De toezichthouder heeft zich de kritiek van de NBVA aangetrokken. Het WFD-register wordt conform de wensen van de branchevereniging aangepast. “Het zal nog wel even duren voordat het register volledig is aangepast, maar het gaat gebeuren”, aldus een woordvoerder.
Wat niet zal gebeuren, is dat in het register wordt opgenomen aan wie al wel en aan wie nog niet een vergunning verleend is. “Over een jaar zal duidelijk zijn aan wie uiteindelijk een vergunning verleend is.”

Reageer op dit artikel