nieuws

AFM onderscheidt vier typen consumenten

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderscheidt vier typen financiële consumenten: de ‘beheersten’, de ‘adviesgevoeligen’, de ‘ambitieuzen’ en de ‘gemaksgeoriënteerden’. Uit het onderzoek, dat verricht werd om meer inzicht te krijgen in de financiële consument en zijn beslisstijl, blijkt dat de ‘ambitieuzen’ en de ‘adviesgevoeligen’ de meest kwetsbare financiële consumenten zijn. De ‘adviesgevoeligen’ geven makkelijker geld uit, maar hebben tegelijkertijd een zwakkere financiële positie. Ze kunnen minder goed rond komen dan de andere groepen en vertrouwen op anderen als het om financiële producten gaat. De andere groep betreft de ‘ambitieuzen’, die rijker zijn. Deze hoger opgeleiden zijn juist zeer geïnteresseerd in geld en vormen daarom een risico. Zij willen met hun geld meer geld maken.

Nog vóór november wil de AFM een commissie Consumenten in het leven roepen, “waarin experts die iets van consumenten weten zitting krijgen”. AFM-voorman Arthur Docters van Leeuwen maakte dat vanochtend bekend tijdens de presentatie van het jaarverslag. De commissie is bedoeld om de bescherming van de consument nog meer vorm te geven. “Dat is nu nog geen formele taak van de AFM, want dat komt pas bij de invoering van de Wet Financieel Toezicht (WFT). De commissie gaat adviseren aan de minister van Financiën en zal om advies gevraagd worden als het gaat om verstrekkende maatregelen ten aanzien van consumentenbeleid. Een samenwerking met een nieuw op te richten klachteninstituut Consumenten wordt overwogen.

Reageer op dit artikel