nieuws

AFM legt Schoenmaker (Fidi) een last onder dwangsom op

Archief

Toezichthouder AFM wil Fidi-initiatiefnemer Peter Schoenmaker door middel van een dwangsom bewegen om alsnog informatie over de financiële diensten van zijn stichting te verschaffen. Fidi kwam vooral in beeld door zich afgelopen najaar bij het intermediair voor te doen als privaat klachteninstituut.

Fidi stuurde begin oktober naar 14.000 tussenpersonen een rekening van _ 250. Dit bedrag was bedoeld als jaarcontributie voor klachtenbehandeling door Fidi. Een onbekend aantal tussenpersonen ging tot betaling aan het zelfbenoemde klachteninstituut over.
Daarnaast richtte Fidi zich, via een website, als aanbieder van financiële diensten tot de consument. “Stichting Fidi is een onafhankelijke consumentenorganisatie op het gebied van schade- en levensverzekeringen, beleggingen, hypotheken en consumentenkrediet”, stond op de site te lezen. Consumenten konden er terecht “voor slechts 48 euro per jaar”.
Dwangsom
Omdat Schoenmaker sinds medio november herhaaldelijk in gebreke is gebleven om de door de AFM verlangde informatie te verschaffen, heeft de toezichthouder vorige maand (18 februari) besloten om hem een dwangsom op te leggen. Die dwangsom beloopt _ 4.000 per dag, met een maximum van _ 80.000. De teller is gaan lopen op 4 maart (na het verstrijken van de begunstigingstermijn van tien werkdagen na 18 februari).
Op vrijdag 7 maart heeft de AFM de last onder dwangsom aan “P.E. Schoenmaker, voorzitter, secretaris en penningmeester van de Stichting Fidi Financiële Diensten” openbaar gemaakt.
Tweede keer
De bekendmaking van de dwangsom is het tweede bericht dat de AFM over Fidi heeft uitgegeven. Op 8 oktober vorig jaar gaf de toezichthouder het volgende bericht uit: “De ‘Stichting Fidi Financiële Diensten’ heeft zich, zo blijkt uit vragen van financieel dienstverleners aan de AFM, met een brief en acceptgiro bij financieel dienstverleners aangeboden als onafhankelijke klachtenbemiddelaar, waarbij wordt gerefereerd aan de verplichte aansluiting bij een erkende geschilleninstantie die sinds april 2007 geldt voor financieel dienstverleners. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) benadrukt dat de ‘Stichting Fidi Financiële Diensten’ geen erkende geschilleninstantie is zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid) is momenteel de enige wettelijk erkende geschilleninstantie.”

Reageer op dit artikel