nieuws

‘AFM is zelfrijzend bakmeel’

Archief

De Autoriteit Financiële Markten is de afgelopen jaren fors gegroeid in kosten en omvang. Voelt de markttoezichthouder de hete adem van de nieuwe coalitie in de nek nu deze wil bezuinigen op de publieke sector?

Verontrust CDA-Kamerlid De Nerée tot Babberich wees tijdens de Algemene Beschouwingen op de expansie van de AFM. De kosten van de financiële toezichthouder groeiden in vijf jaar tijd van _ 17,8 mln tot bijna _ 70 mln, zo hield de christendemocraat zijn collega’s voor. Het personeelsbestand groeide in dezelfde periode van 90 tot 357 medewerkers.
In dit verband sprak De Nerée van ‘zelfrijzend bakmeel’, een beeldspraak die sindsdien bij herhaling opduikt in discussies over de toezichthouder. Hoewel andere partijen de zienswijze van het CDA niet één op één delen, stelde beoogd coalitiepartner PvdA al eens voor de efficiency van het controleapparaat tegen het licht te houden.
Zelfrijzend Bakmeel? “Ja”, zegt AFM-woordvoerder Werner van Bastelaar, “we zijn bekend met de term. Nee, we worden hier nog niet zenuwachtig. We hebben een periode van grote groei achter de rug, met name door regelgeving vanuit Brussel en de implementatie van nieuwe taken uit Europa. En geloof me, we werken hier zo effectief mogelijk. Bij alles wat we doen, kijken we hoe we zoveel mogelijk kunnen doen voor zo weinig mogelijk geld. Bovendien hebben wij niet rechtstreeks te maken met overheidsbezuinigingen omdat wij door de financiële instellingen zelf worden bekostigd.”
Kosten DNB
Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) trekt dit jaar _ 26,8 mln uit voor het toezicht op verzekeraars. Dat is 12% meer dan voor 2006 werd begroot (_ 23,8 mln). De zorgwet en intensivering van het toezicht zorgen voor extra kosten. Bovendien komen vanaf december de herverzekeraars onder toezicht van DNB. De bijdrage van verzekeraars daalt overigens: zij betalen komend jaar _ 17,68 (21,19) mln aan het toezicht.

Reageer op dit artikel