nieuws

AFM gaat zeshonderd vergunningaanvragen afwijzen

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft nu ongeveer achtduizend WFT-vergunningen verleend aan financieel dienstverleners

 Zeventien vergunningaanvragen zijn afgewezen. Aan zo’n zeshonderd aanvragers zal geen vergunning worden verleend, terwijl in 680 gevallen de aanvraag door de financieel dienstverlener is ingetrokken. Bij 127 financieel dienstverleners is na onderzoek de naleving van de wettelijke normen onvolledig gebleken. In achttien gevallen zijn corrigerende maatregelen getroffen die leidden tot het intrekken van de vergunningaanvraag en het staken van de activiteiten, meldt de AFM, die tevreden is over de bekendheid met wet- en regelgeving.

Reageer op dit artikel