nieuws

AFM gaat eerder boetes uitdelen voor verkeerde kredietreclames

Archief

Toezichthouder AFM gaat dit jaar strenger optreden tegen het niet naleven van de transparantieregels, waarbij vooral zal worden gekeken naar misleidende kredietreclames.

Dat blijkt uit de begroting van de AFM voor komend jaar. “We zullen sneller overgaan tot het opleggen van formele maatregelen zoals de aanwijzing, de last onder dwangsom of de boete.”
De toezichthouder trekt in 2008 ruim _ 5 mln uit voor het verhogen van de naleving van de transparantieregels op krediet- en levensverzekeringsgebied. Dat is _ 2 mln meer dan voor dit jaar op de rol staat. “In het doorlopende toezicht blijkt dat de naleving van deze wet- en regelgeving zorgwekkend laag is, met name op het gebied van kredieten en complexe producten.”
De AFM heeft het zelfs over aantoonbaar verkeerde voorlichting: “In de huidige marktpraktijk is nog te veel informatie feitelijk onjuist, voor de consument niet begrijpelijk of misleidend. In 2007 zal daarom het toezicht op de informatieverstrekking worden geïntensiveerd.” Naast kredietreclames zal de AFM dit jaar ook de Financiële Bijsluiter onder de loep nemen. “Mocht de markt er in 2007 in slagen de compliance op dit gebied te verhogen, dan zal dit van invloed zijn op de mate waarin we volgend jaar extra middelen inzetten.”
Kosten
De kosten van het doorlopende toezicht op adviseurs en bemiddelaars worden voor dit jaar begroot op _ 8,5 mln, 19% meer dan voor 2006 werd begroot. Het toezicht op aanbieders van schadeverzekeringen en op pensioenfondsen wordt voor dit jaar meer dan 20% goedkoper ingeschat; in verband met het strengere toezicht op de informatievoorziening aan de consument komen de categorieën Krediet en Levensverzekeringen respectievelijk 18% en 2% hoger uit in de begroting. In totaal begroot de AFM de kosten van het doorlopende toezicht op aanbieders op _ 26,6 (27,2) mln.
Voor dit jaar staan verder de uitkomsten van het onderzoek ‘Kwaliteit adviestraject/Misselling’ gepland.

Reageer op dit artikel