nieuws

AFM gaat circa zeshonderd vergunningaanvragen afwijzen

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft nu ongeveer achtduizend WFT-vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Zeventien vergunningaanvragen zijn afgewezen. Aan zo’n zeshonderd aanvragers zal geen vergunning worden verleend, terwijl in 680 gevallen de aanvraag door de financieel dienstverlener is ingetrokken.

De AFM heeft voor 2006 de balans opgemaakt voor de (toen nog) WFD-vergunningaanvragen. Vorig jaar ontving de AFM 12.233 aanvragen, waarvan 11.224 onder het overgangsregime. Van 8.665 (71%) aanvragen werd de behandeling afgerond. Bij de aanvragen werden 19.579 bestuurders aangemeld waarvan er 18.605 (95%) op betrouwbaarheid zijn getoetst.
Eind april 2006 publiceerde de AFM het WFD-register. Aanbieders (banken en verzekeraars) meldden vorig jaar 598 bemiddelaars die niet in het register stonden. Het merendeel betrof niet-actieve portefeuilles.
De AFM startte 127 onderzoeken bij financiële dienstverleners; de meeste bij bemiddelaars en op basis van signalen van marktpartijen of consumenten. Bij alle onderzochte ondernemingen bleek de naleving onvoldoende te zijn. In bijna twintig gevallen was de situatie dermate ernstig dat de AFM corrigerende maatregelen trof. Formele maatregelen zoals een boete of last onder dwangsom bleven uit omdat de betreffende ondernemingen zelf besloten om de vergunningaanvraag in te trekken als gevolg van faillissement of het anderszins staken van de activiteiten.
Onbetrouwbaarheid
Een greep uit de getroffen maatregelen op basis van onderzoeken: afwijzing van de vergunningaanvraag wegens onbetrouwbaarheid van de bestuurder, doorleiding naar de AFM-afdeling Illegale Financiële Activiteiten (IFA) wegens onterecht beroep op het overgangsregime, bespoediging van het faillissement of ontbinding van een financiële dienstverlener, om het risico van consumentbenadeling te verkleinen en bespoediging van het intrekken van de vergunningaanvraag door de financiële dienstverlener.
In verreweg de meeste gevallen zijn intrekkingen van de vergunningaanvraag op initiatief van de instelling zelf gebeurd. In een aantal gevallen heeft de AFM hierin echter een actieve rol gespeeld.
De AFM constateerde dat het aantal door banken en verzekeraars gemelde financiële dienstverleners zonder (toereikende) WFD-registratie fors achterbleef bij de verwachting. Daarom heeft de AFM in het najaar banken en verzekeraars aangesproken op hun verantwoordelijkheid bij het van de markt weren van malafide financiële dienstverleners. Dit leverde in totaal bijna zeshonderd meldingen door banken en verzekeraars over financiële dienstverleners zonder (toereikende) WFD-registratie op, meestal partijen met zogenoemde slapende portefeuilles. Deze partijen zonder WFD-registratie zijn door het AFM-onderdeel IFA in onderzoek genomen en zijn gesommeerd hun activiteiten te staken.

Reageer op dit artikel