nieuws

AFM ergert zich aan misleidende namen

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt zich te ergeren aan namen van financiële producten die de lading niet dekken. Onder meer verwijzend naar producten van verzekeraars zegt de toezichthouder te zullen gaan optreden tegen misleidende aanbieders.

“Reclames en productnamen mogen niet misleidend zijn”, stelt de AFM, die zich baseert op onder meer de Regeling Informatieverstrekking aan Verzekeringnemers (Riav), de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 en de Code Rendement en Risico. “Er worden bijvoorbeeld beleggings- en verzekeringsproducten aangeboden waarbij de term ‘sparen’ in de naam is verwerkt”, stelt de AFM, die aanbieders van dergelijke producten beticht van misleiding. “Naam en omschrijving dekken de lading niet en kunnen consumenten op het verkeerde been zetten. In de opvatting van de AFM is een spaarproduct een bancair product waar vrijwel geen risico aan verbonden is, bijvoorbeeld een spaarrekening van een bank.”
Gelaten
Het Verbond van Verzekeraars reageert gelaten op de dreigende tromgeroffel uit Amsterdam. “We vinden dit niet kenmerkend voor de financiële dienstverlening en al helemaal niet voor verzekeraars. Wel zijn we het eens met het principe dat je helder moet communiceren. Wat ons betreft richt de AFM zich bij problemen tot de individuele aanbieders die in de fout gaan. Dat lijkt ons vruchtbaarder dan zo’n persbericht, maar goed, dat is de keus van de AFM.”
Twee van de aanbieders waarop de AFM de pijlen richt, zijn ongetwijfeld Amev en Conservatrix. Hun producten ABC Spaarplan respectievelijk Het Ideale Spaarplan zijn verzekeringen waarbij premies worden belegd in aandelen. “Wij hebben niet de indruk dat het ABC Spaarplan specifiek wordt bedoeld”, zegt Amev-woordvoerder Eveline Rogier. Toch zou de bijna veertig jaar oude productnaam binnenkort kunnen verdwijnen. “In het kader van de integratie van Amev, Stad Rotterdam en Woudsend kijken we sowieso naar alle producten. Dit signaal van de AFM nemen we mee in onze beslissingen.”
Conservatrix zegt zich bij monde van Chris van Kooten nog te beraden op het bericht van de AFM. “Wij voeren de naam Het Ideale Spaarplan al sinds 1997. Maar goed, op zich kunnen we ons wel vinden in de stelling van de AFM. We hebben echter nog geen conclusie getrokken.”
AFM stoort zich ook aan ‘WFD-proof’
In het kielzog van het bericht over de misleidende productnamen heeft de AFM laten merken zich ook te storen aan het gebruik van de term ‘WFD-proof’ door aanbieders van financiële producten en diensten. “De AFM wijst op het feit dat de WFD nog niet definitief is, en dat geen enkele aanbieder derhalve kan stellen dat zijn product of dienst voldoet aan de eisen die in de WFD zullen worden gesteld.” De toezichthouder ziet ook hierin een vorm van misleiding en wijst erop dat regelgeving geen misleidende reclames en productnamen toestaat.

Reageer op dit artikel