nieuws

AFM en DNB tekenen convenant

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) hebben een convenant getekend, waarin de samenwerking en coördinatie tussen beide instellingen is vastgesteld op het gebied van toezicht, regelgeving, beleid, (inter)nationaal overleg en andere taken met een gemeenschappelijk belang. Het convenant moet bijdragen aan de efficiency en effectiviteit van het toezicht dat door beide instanties wordt uitgeoefend, door het beperken van overlap in het uitvoerende toezicht en door het afstemmen van beleid en regelgeving.

Het convenant is tot stand gekomen na de evaluatie van het eerdere convenant tussen de AFM en DNB/Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) van september 2002. Als resultaat van deze evaluatie is de werkverdeling tussen de AFM en DNB op het gebied van toezicht op de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen en onderzoek bij financiële ondernemingen verder  aangescherpt. “Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de Wet op het Financiële Toezicht (WFT) die op dit moment bij de Tweede Kamer in behandeling is”, aldus de toezichthouder DNB.
In de tweede plaats bevat het Convenant AFM en DNB afspraken over het effectentypische toezicht door de AFM op financiële ondernemingen en pensioenfondsen. Tenslotte is het Convenant AFM en DNB een basis voor samenwerking op het gebied van regelgeving, beleid en (inter)nationaal overleg. Tot nu toe vond deze samenwerking plaats onder de vlag van de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT). Met de inwerkingtreding van het convenant wordt de RFT opgeheven.

Reageer op dit artikel