nieuws

AFM en CTZ sluiten convenant over informatieverstrekking consumenten

Archief

Het toezicht op de informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan consumenten wordt, tot het van kracht worden van de Wet Marktverordening Gezondheidszorg (WMG) deze zomer, uitgevoerd door de AFM

De toezichthouder heeft daartoe een convenant gesloten met het College van Toezicht op de Zorgverzekeringen (CTZ). In de Zorgverzekeringswet die begin dit jaar in werking is getreden, zijn geen spelregels opgenomen met betrekking tot de informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan consumenten. De primaire toezichthouder op zorgverzekeraars, het CTZ, heeft daardoor geen wettelijke mogelijkheden om in het geval van verkeerde of misleidende informatieverstrekking, waaronder reclame-uitingen, ‘handhavingsmaatregelen’ te treffen, zoals het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. De AFM die toezicht houdt op alle financiële dienstverleners, waaronder ook zorgverzekeraars, kan op grond van de eveneens per 1 januari geldende Wet Financiële Dienstverlening (WFD) wel toezicht uitoefenen op inhoudelijke voorschriften met betrekking tot informatieverstrekking aan consumenten. In het convenant dat tot uiterlijk 1 september van dit jaar loopt, is deze aanvullende rol van de AFM op het toezicht door het CTZ vastgelegd. De samenwerking heeft tot doel om het (gezamenlijk) toezicht op de informatieverstrekking aan consumenten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Tevens wordt zo vooruitgelopen op de toekomstige samenwerking tussen AFM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), de nieuwe toezichthouder op zorgverzekeraars waarin zowel het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) als het CTZ zullen opgaan. Voorts heeft de Tweede Kamer besloten dat patiënten- en consumentenorganisaties het recht krijgen om in beroep te gaan tegen besluiten van de NZA.

Reageer op dit artikel