nieuws

AFM doet aangifte tegen tussenpersoon

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangifte gedaan tegen een tussenpersoon die niet heeft voldaan aan een verzoek tot informatieverstrekking. Daarmee is een overtreding begaan van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). 

De toezichthouder is belast met het toezicht op naleving van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (WMOT) door assurantietussenpersonen die bemiddelen in levensverzekeringen. In het kader van dit toezicht voert de AFM onderzoeken uit bij deze instellingen. Voorafgaand aan zo’n onderzoek vraagt de AFM informatie op. Niet voldoen aan dit informatieverzoek is een overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. DE AFM constateert dat vrijwel alle instellingen de gevraagde informatie tijdig hebben aangeleverd, maar desondanks wil de AFM wijzen op het belang van tijdige en juiste informatieverstrekking aan de AFM.
Als een instelling niet voldoet aan een informatieverzoek, leidt dit bij de AFM tot de vaststelling dat de instelling verhullend of vermijdend gedrag vertoont ten opzichte van de toezichthouder. De AFM zal stappen ondernemen tegen de instelling, waarbij aangifte bij het Openbaar Ministerie tot de mogelijkheden behoort. Dit kan ertoe leiden dat de betrouwbaarheid van de bestuurder(s) van de instelling niet meer buiten twijfel staat. Indien een instelling een vergunning aanvraagt in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD), moet de betrouwbaarheid van de bestuurders buiten twijfel staan.

Reageer op dit artikel