nieuws

AFM corrigeert dertien misleiders

Archief

Dertien aanbieders van financiële producten zijn vorig jaar door de toezichthouder aangesproken op het gebruik van misleidende productnamen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is tevreden over de reactie van de aanbieders daarop. De namen van de negentien betreffende producten zijn zonder al te grote problemen aangepast. De AFM hoefde geen formele maatregelen te nemen.
Als voorbeeld van een misleidende productnaam noemt de toezichthouder beleggingsproducten die qua naam een spaarproduct lijken. “Vaak zijn deze producten risicovoller dan de naam doet vermoeden.”
Conservatrix
Een voorbeeld daarvan lijkt Het Ideale Spaarplan van Conservatrix, een levensverzekering verbonden aan beleggingseenheden. Hans Buitenhuis, commercieel directeur van Conservatrix, bevestigt dat de AFM in Baarn aan de deur heeft gestaan. “De AFM heeft ons verzocht te bezien of de naam Het Ideale Spaarplan aanpassing behoeft.”
Conservatrix heeft “dat verzoek in beraad genomen en vervolgens beargumenteerd laten weten dat die productnaam geen aanpassing behoeft”. Over de inhoud van de argumentatie doet Buitenhuis geen mededelingen. “De productnaam is onveranderd in stand gebleven”, is in elk geval de conclusie.

Reageer op dit artikel