nieuws

AFM blijft scherp kijken naar en-blocclausule in levenpolis

Archief

Toezichthouder AFM houdt de en-blocclausule in levensverzekeringen scherp in de gaten. De inhoud die aan de clausule wordt gegeven, blijkt, nadat de AFM in 2004 kritiek had geuit op de summiere omschrijving in de polisvoorwaarden, per maatschappij te verschillen.

Diverse levensverzekeraars hebben de laatste jaren en-blocclausules toegevoegd aan de polisvoorwaarden. Het Verbond van Verzekeraars adviseerde dat begin 2003 aan de leden, omdat bijzondere omstandigheden en veranderingen in regelgeving aanpassing van bestaande levencontracten soms noodzakelijk zouden maken. Als belangrijke factoren werden toen genoemd het gegroeide terreurrisico en de verlaging van de rekenrente.
Intermediairorganisaties reageerden toen al sceptisch vanwege de weinig concrete omschrijving van ‘bijzondere omstandigheden’ en de afwijkende opzegmogelijkheden die gelden voor levensverzekeringen in vergelijking met schadeverzekeringen.
Verschillen
Nu blijkt dat onder meer Generali en Cardif nog steeds een minimale bepaling hanteren, terwijl andere maatschappijen de clausule wel hebben geconcretiseerd (zie AM 4, pag. 31). “Verschil mag”, zegt AFM-woordvoerder Martijn Pols in reactie op de diversiteit aan clausules. “Maar we kijken er wel naar; voorlichting van de consument is één van onze speerpunten. De en-blocbepaling blijft op dat gebied een punt van aandacht.” Pols wil niet zeggen of de aanpak van Generali, net als in 2004, onvoldoende is in de ogen van de AFM. “We kijken ernaar”, herhaalt hij.

Reageer op dit artikel