nieuws

AFM: betere naleving kredietregels noodzakelijk

Archief

De naleving door kredietverstrekkers van reclameregels moet beter

Uit een tussentijdse evaluatie van de regels voor kredietreclame komt onder meer naar voren dat tweederde niet voldoet aan de gestelde eisen. Verder constateert de AFM dat kredietverstrekkers hun eigen normen ten aanzien van het voorkomen van overkreditering slecht naleven. De normbedragen voor resterend besteedbaar inkomen die de onderzochte kredietverstrekkers hanteren, liggen in sommige gezinssituaties ruim onder bijstandsniveau. De kredietaanbieders werken op aandringen van de AFM aan een aanpassing van hun gedragscodes.

Reageer op dit artikel