nieuws

AFM beboet Levob en Spaar Select

Archief

Toezichthouder AFM heeft boetes opgelegd aan Levob en Spaar Select voor het niet naleven van de wettelijke regels omtrent het aanbieden van effectenleaseproducten. Aan Levob Bank (inmiddels onderdeel van Achmea) zijn drie boetes van elk € 9.075 opgelegd, die zijn gebaseerd op een onderzoek uit 2003. Daarin is geconstateerd dat Levob niet de vereiste inlichtingen heeft ingewonnen over de financiële situatie en de beleggingswensen van potentiële klanten. Verder zijn in de brochure voor het Levob Plus Effect naast de mogelijke positieve scenario’s geen negatieve beleggingsscenario’s opgenomen. “Voorts vermeldt de brochure onjuiste fiscale vrijstellingsbedragen”, aldus de AFM. De derde boete heeft betrekking op het niet bijhouden van een systematische en toegankelijke cliëntenadministratie. 

Spaar Select heeft twee boetes gekregen, die samen € 88.940 bedragen. De boetes zijn gebaseerd op een onderzoek uit 2002. De eerste boete betreft het zonder vergunning aanbieden en verrichten van effectendiensten. Ten tweede is het bedrijf beboet vanwege ‘cold calling’: het telefonisch benaderen van potentiële klanten zonder dat deze hiervoor toestemming hebben gegeven. De opgelegde boetes zijn al geïnd; de beboete partijen hebben nog wel zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de bestuursrechter in Rotterdam. 
 

Reageer op dit artikel