nieuws

AFM: ‘Advies ver onder niveau’

Archief

De kwaliteit van advies over hypotheken en verzekeringsproducten verbetert, maar is nog ver onder het gewenste niveau. Volgens toezichthouder AFM heerst er onder de ruim negenduizend financiële dienstverleners een cultuur van “productgerichte verkoop”.

Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in haar begroting voor het jaar 2008. De toezichthouder wenst een cultuuromslag “naar klantgerichte advisering”. Op die manier kan de informatieverstrekking en de advieskwaliteit significant verbeteren. De toezichthouder verwacht verder een positieve invloed van de wet Banksparen. Deze zorgt voor een gelijk fiscaal speelveld voor bank- en verzekeringsproducten voor de oude dag. “De verwachting is dat dit tot verscherpte concurrentie en verbeterde marktwerking zal leiden.”
Zonder vergunning
In het register van financieel dienstverleners had de AFM bij de jaarwisseling 9.400 namen geregistreerd, tegen iets meer dan 8.000 een jaar eerder. Volgens de toezichthouder zijn nu alle aanvragen afgehandeld van de 11.000 tussenpersonen die begin 2006 om een vergunning vroegen. Zo’n 1.200 aanvragen zijn ingetrokken en de AFM heeft er zelf 400 afgewezen. De autoriteit zegt daarnaast jaarlijks nog zo’n 500 nieuwe vergunningaanvragen binnen te krijgen.
Een speerpunt in het toezicht voor 2008 is het beperken van het aantal tussenpersonen dat zonder WFT-vergunning werkt. Volgens de AFM blijven veel bemiddelaars, mede door de lage prijzen voor over te nemen portefeuilles, toch actief zonder een vergunning aan te vragen. “Dat aantal is hoger dan verwacht.” Verder is het aantal tussenpersonen dat de markt betreedt zonder vergunning “ook nog steeds hoog”.
Ondernemers die wél een vergunning aanvragen, wil de AFM sneller en beter van dienst zijn. “De ondernemer heeft recht op snel en eenvoudig inzicht in de vereisten van het toezicht”, zo heet het. Om die reden wordt een ‘ondernemersdesk’ ingericht en komt er een ‘relatiebeheerder voor kleine bedrijven’, die ondernemers helpt bij hun vragen.
Vrijstellingen
Het is de toezichthouder opgevallen dat steeds meer marktpartijen gebruik maken van vrijstellingen. Zo’n vrijstelling geldt bijvoorbeeld voor aanbieders van beleggingsproducten met een inleg van meer dan _ 50.000. Deze grens wordt meestal net overschreden door aanbieders van beleggingen in vastgoed, maar komt ook voor bij aanbieders van zogeheten life-settlements (beleggingen in tweedehands levensverzekeringen).
Eerder gaf minister Bos van Financiën aan de grens voor toezicht niet te willen oprekken naar hogere bedragen. Toch wil de AFM scherper gaan letten op vrijgestelde partijen. “Onder de vrijstellingen ziet de AFM veelvuldig misbruik en oplichting plaatsvinden”, zo luidt het argument daarvoor. “Getracht zal worden partijen die stellen onder de vrijstelling te werken maar niet aan de daarvoor gestelde eisen voldoen, snel en hard aan te pakken.”
Woekerpolissen
De AFM zegt in 2008 te zullen “monitoren dat marktpartijen hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van klanten die in het verleden zijn benadeeld door de koop van beleggingsverzekeringen”. Tegelijkertijd zal de toezichthouder nauwlettend gaan toezien of aan de eisen ten aanzien van zorgplicht wordt voldaan bij de huidige verkoop (en advisering) van beleggingspolissen.
Voorts zal er speciaal aandacht worden besteed aan de offertes. “Er komen vanuit verschillende kanten signalen binnen over de slechte kwaliteit van offertes van beleggingsverzekeringen en beleggingshypotheken.”
Ten slotte kondigt de toezichthouder, na een eerder onderzoek naar tv-reclames voor consumptief krediet, nu een onderzoek aan naar gedrukte reclame-uitingen voor leningen.
Kosten toezicht
De gedragstoezichthouder heeft de verwachting dat het personeelsbestand dit jaar met nog eens 25 mensen groeit naar 500 (voltijdbanen). De totale begroting is op _ 78 mln gezet; in 2007 was voor het toezicht nog _ 74 mln benodigd. Hiervan is _ 15,4 mln bestemd voor toezicht op ‘adviseurs en bemiddelaars’. Dit betekent een stijging van liefst 81%. “Naleving van de Wet Financieel Toezicht is bij een aanzienlijk aantal bedrijven slecht”, luidt de verklaring hiervoor.
Verder is _ 3,5 (2,4) mln aan kosten gemoeid met het toezicht op levensverzekeringen, _ 0,6 (0,5) mln voor schadeverzekeringen en _ 1,7 (1,0) mln voor toezicht op kredieten.

Reageer op dit artikel