nieuws

Afkoopsommen voor regres AWBZ en ANW

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is met het College van Zorgverzekeraars en met de Sociale Verzekeringsbank nieuwe afkoopsommen overeengekomen voor het regresrecht van respectievelijk AWBZ- en ANW-kosten.

Met de koopsommen beogen de partijen hoge administratiekosten voor individuele regresdossiers te voorkomen. Voor afkoop van regresrecht AWBZ betalen (auto)aansprakelijkheidsverzekeraars dit jaar f 33 mln aan zorgverzekeraars, tegen f 30 mln vorig jaar. Autoverzekeraars betalen van dit bedrag 95%, algemene aansprakelijkheidsverzekeraars de resterende 5%. De maatschappijen betalen naar rato van het aantal verzekerden.
Voor regresrecht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op ANW-uitkeringen betalen de schadeverzekeraars dit jaar f 10,6, tegen nog f 11,8 mln in 1999. Zo’n 95% van de (auto)aansprakelijkheidsverzekeraars nemen deel aan de regeling; bij niet-deelnemende maatschappijen neemt de SVB individueel regres. De financiële afwikkeling tussen de partijen geschiedt via het Waarborgfonds Motorverkeer.

Reageer op dit artikel