nieuws

Afkoop anw-regres bespaart verzekeraars miljoenen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een convenant gesloten over de afkoop van anw-regresrechten. Hiermee besparen verzekeraars en de SVB miljoenen guldens aan transactiekosten.

Vanaf 1 juli heeft de SVB voor de door haar uit te betalen anw-uitkeringen een regresrecht op de eventueel aansprakelijke partij: bijvoorbeeld algemene aansprakelijkheids-, transport- en met name autoverzekeraars. Met het overdragen van het regres per dossier zijn hoge transactiekosten (administratie en correspondentie) verbonden.
Daarom hebben verzekeraars en de SVB gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid het regresrecht in één keer af te kopen. Het convenant, dat per 1 juli van kracht is, heeft een looptijd van 4,5 jaar. De omvang van het anw-regres wordt in die periode geschat op zo’n f 50 mln. Negentig procent van de betrokken verzekeraars neemt deel aan het convenant en betaalt zijn aandeel (in de f 50 mln) aan het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds zorgt voor overdracht aan de SVB.
Door het convenant – ondertekend door mr P.A. Schaafsma, president-directeur SVB, en S.J. Jonker en prof dr E.J. Fischer, respectievelijk voorzitter en algemeen directeur van het Verbond – besparen de deelnemende verzekeraars in 4,5 jaar tijd ongeveer f 15 mln aan transactiekosten. Bij de verzekeraars die niet deelnemen aan het convenant neemt het SVB gewoon per individueel dossier regres.
In januari van dit jaar sloot het Verbond een soortgelijk convenant met het Tica over de afhandeling van regresvorderingen in het kader van de ziektewet. Over het wao-regres hoopt het Verbond later dit jaar een regeling te treffen met het Tica en de bedrijfsverenigingen.

Reageer op dit artikel