nieuws

Afhandeling reisschades Europeesche via internet

Archief

In de loop van deze maand opent Europeesche voor verzekerden de mogelijkheid om reisschades via internet te regelen

Dit kan zowel direct bij de maatschappij als via sites van met Europeesche samenwerkende tussenpersonen. Europeesche heeft de te behalen kostenvoordelen en de snelheid zwaarder laten wegen dan het fraude-aspect. De bewijsstukken moeten natuurlijk worden bewaard en zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Reageer op dit artikel