nieuws

Afgeslankt Kröller Boom herstelt in 2003

Archief

Intermediairbedrijf Kröller Boom heeft vorig jaar netto € 54

000 winst behaald, bij een operationele winst van € 1,0 mln. Het Amersfoortse kantoor is daarmee hersteld van het enorme verlies dat in 2002 werd geleden: netto € -5,2 mln. Bij een afnemend personeelsbestand – van ruim 80 fte begin vorig jaar tot 40 fte nu – handhaafde Kröller Boom de provisieomzet op ruim € 6 mln. De bedrijfskosten namen met 42% af. Dit jaar voorziet directeur/aandeelhouder Dick Wouters voortzetting van de weg naar definitief herstel via lichte groei van omzet en resultaat.

Reageer op dit artikel