nieuws

Afab boekt meer winst ondanks stijging betaalde retourprovisie

Archief

Afab Financiële Diensten heeft over de eerste drie kwartalen van dit jaar een omzetstijging geboekt van 66% tot _ 73,2 (44,0) mln. De winst van de holding bedroeg _ 24,7 (15,0) mln.

De omzet van de bemiddelingstak is in de eerste drie kwartalen 37% hoger uitgekomen: _ 39,2 (29,3) mln. De bancaire tak (Hollandsche Disconto Voorschotbank) boekte meer dan een verdrievoudiging van de omzet: _ 11,3 (3,1) mln, terwijl de serviceprovidingdivisie nagenoeg uitkwam op een verdubbeling: _ 22,8 (11,6) mln. In dat laatste cijfer speelt de in juli overgenomen inkoopcombinatie Quarré een rol.
De kosten namen eveneens toe en bedroegen _ 24,3 (15,9) mln. Het brutoresultaat verbeterde tot _ 33,3 (20,4) mln.
Retourprovisies
Inclusief de cijfers van Quarré heeft Afab meer winst geboekt dan verwacht; zonder de nieuwste dochter blijft het resultaat iets achter. Dat komt onder meer doordat in het eerste kwartaal meer retourprovisies zijn betaald voor kapitaalverzekeringen. “Als gevolg hiervan heeft Afab Geldservice extra voorzieningen moeten treffen. Deze ontwikkeling heeft zich (in mindere mate) voortgezet in het tweede en derde kwartaal van 2007.”
Oorzaken voor de hogere retourprovisies zijn het inlopen van de administratieve achterstand bij de – niet met naam genoemde – verzekeraar waar de polissen zijn ondergebracht en een hoger aantal afgekochte kapitaalverzekeringen als gevolg van de zogeheten woekerpolisaffaire.
De krimpende hypotheekmarkt heeft daarnaast zijn weerslag op de verkoopcijfers van Uveco en de hypotheekafdeling van Afab Geldservice. “De achterblijvende resultaten zullen worden gecompenseerd door een ‘outperformance’ van O&B Finance en Zorgkrediet.” Meer mensen op het callcenter en een grotere buitendienst zijn hier de oorzaken voor de betere prestaties.
Overnames
De overnames van de afgelopen twee jaren zijn gefinancierd met een krediet van _ 116 mln, verschaft door NIBC, Rabobank en Fortis Bank. Daarvan is _ 84,4 mln opgenomen. Verder beschikt de bancaire divisie van Afab over een fundingfaciliteit van _ 200 mln.
Van de financiers moet Afab minimaal 12% van het (gecorrigeerde) balanstotaal aanhouden als garantievermogen. Eind september was dat percentage echter gedaald tot 11,8%. Een kapitaalstorting van _ 6,5 mln moet dat weer opkrikken tot 15,5%.

Reageer op dit artikel