nieuws

AEX-koopsompolis VSB Bank: meer bonus, minder opbrengst

Archief

VSB Bank heeft een koopsom geïntroduceerd waarbij het rendement is gekoppeld aan de koers van de Amsterdamse EOE-index (AEX). De Fortis-dochter geeft daarop een bonus van 45%. Dat is meer dan de bestaande producten van Ohra (35%) en Zwitserleven (40%). Máár, VSB rekent ook beduidend meer kosten dan de twee verzekeraars.

Het rendement van de VSB BeursprofijtKoopsom is afhankelijk van het koersverloop van de AEX. VSB Bank garandeert bij een looptijd van 15 jaar een bonus van liefst 45% op de AEX-stijging. Bij een looptijd van 10 jaar geeft VSB nog 25% bonus. Startdatum van de looptijd is 1 april.
De Fortis-dochter wil met de BeursprofijtKoopsom de producten van Ohra en Zwitserleven aftroeven. Ohra introduceerde een AEX-gerelateerde koopsom in maart vorig jaar. De Index Plus Koopsompolis gaf 25% extra rendement bovenop de AEX-stijging. Eind vorig jaar vernieuwde de direct-writer dit product met het Beurs Plus Plan: AEX-rendement plus 35%. April vorig jaar werd Ohra al door Zwitserleven overtroefd. De AEX-Extra Koopsom van Zwitserleven geeft na 15 jaar een bonus van 40% op de AEX-stijging.
Kosten
De bonus is niet het enige onderscheid tussen de VSB-koopsom en de producten van Ohra en Zwitserleven. Laatstgenoemde maatschappij belegt de koopsom zonder inhouding van kosten, maar houdt wel risicopremie en kosten (waaronder 5% provisie) op een andere manier in. Ohra houdt 8% van de koopsom in, maar brengt verder niets meer in rekening. VSB Bank houdt van de inleg 12,5% in voor kosten en risicopremie.
Bij tegenvallende beursprestaties geeft VSB op de einddatum toch nog 90% van de inleg terug; evenals bij vooroverlijden. Zwitserleven garandeert 100% van de inleg, en bij vooroverlijden in de eerste helft van de looptijd zelfs 110%. Ohra garandeert ook 100% van de inleg.
Eindkapitaal
Vergelijkbaar zijn de rekenvoorbeelden. Bij een inleg van f 11.516, een looptijd van 15 jaar, en een gemiddelde AEX-stijging van 10% biedt Zwitserleven een eindkapitaal van f 59.680. Ohra komt (voor een 25-jarige) in dat geval tot f 56.038. VSB Bank biedt, ondanks de hoogste bonus, niet meer dan f 55.260.
De Beursprofijtkoopsom is vooralsnog voorbehouden aan de VSB Banken. Fortis sluit echter niet uit dat haar verzekeraar Amev de koopsom ook aan zijn assortiment gaat toevoegen. Op korte termijn echter is een dergelijk Amev-product niet te verwachten.
AEX-varianten
De koopsommen van VSB, Ohra en Zwitserleven die uitgaan van het AEX-rendement plus een bonus, zijn de meest eenvoudige aan de beursindex gekoppelde producten. Diverse verzekeraars en banken hebben varianten op de markt gebracht, waarin koersclicks zijn verwerkt (NN, Avéro, FBTO, Centraal Beheer, ING Bank, Robeco, enz.). Dit betekent dat de AEX-stijging op bepaalde niveaus wordt vastgelegd en het rendement van de polishouder niet lager kan zakken dan die click. Deze AEX-koopsommen met koersclicks keren vaak 15%-20% bonus uit over de op de einddatum gerealiseerde AEX-stijging.
Koerslift
Vrijwel gelijktijdig met de nieuwe VSB-koopsom introduceerde Aegon-dochter Bank Labouchere het nieuwste AEX-product: de Labouchere Koerslift.
De inleg – een veelvoud van f 1.000 – wordt belegd in de AEX-index. Het rendement is gelijk aan de AEX-stijging, minus 7% kosteninhoud. Opvallend kenmerk is de ‘laagste-prijs-garantie’: als de AEX-koers tijdens de looptijd onder het startniveau komt, dan wordt 93% (100% minus 7% kosten) van deze daling aan het einde van de looptijd door Labouchere extra uitgekeerd.
Of andere werkmaatschappijen van Aegon binnenkort ook de markt zullen betreden met een dergelijk product is nog onduidelijk. De mogelijkheden daartoe worden met name binnen Aegon-particulieren en Spaarbeleg wel bekeken.

Reageer op dit artikel