nieuws

Aemergo: nuttig product of een marketingvondst?

Archief

Aemergo: nuttig product of een marketingvondst?

Aemergo heeft veel stof doen opwaaien. Vier belangrijke voorbeelden hiervan (in chronologische volgorde): een voorpagina-artikel in De Telegraaf, Kamervragen, een brief van de Zwolsche Algemeene aan het intermediair, en een verwijzing in de Europese Commissie.
De nieuwste Aegon-polis, Aemergo, een polis voor ‘medisch toerisme’ naar de VS, is met gemengde gevoelens ontvangen. In verzekeringsland hebben sommigen lof voor het initiatief, maar ook kritiek op de uitwerking ervan. “Een polis voor topzorg in de VS vind ik op zich wel een goed idee”, zegt een verzekeraar die zijn naam niet in AM wil, “maar de dekking is te beperkt. Er zijn teveel uitsluitingen, bijvoorbeeld voor bepaalde soorten tumoren. Wat betreft het maximale bedrag en de submaxima: daar zit je al snel aan.”
Een andere verzekeraar die anoniem wil blijven, vraagt zich af – en haalt er zijn medisch adviseur bij – of bij het gros van de gedekte aandoeningen een vlucht naar de VS nog wel verantwoord is. De medisch adviseur stelt hem gerust. “In de meeste gevallen zal dat absoluut geen bezwaar zijn.” De medisch adviseur ziet wel twee andere zwakke punten. “Aegon kan – volgens de voorwaarden – de polissen opdoeken als zorgmakelaar PGH het laat afweten.” Ten tweede vraagt hij zich af, of de Amerikaanse topchirurgen in alle gevallen Aemergo-verzekerden zullen willen behandelen. In de VS geldt een soort puntensysteem (dat wordt gepubliceerd) voor medici en medische instellingen. “Voor Aemergo zijn ‘top-1-medici en medische instellingen gecontracteerd”, zegt Aegon-woordvoerder Jan Driessen (verzekerden en aspirantverzekerden kunnen van Aegon zo’n gepubliceerde lijst krijgen). De medisch adviseur: “Zulke topchirurgen kunnen zich vaak uitsluitend aan de top handhaven door risicovolle operaties af te wijzen.”
Dikke portemonnee
“Het is de vraag waarom iemand per se in de VS behandeld wil worden”, zegt Hein Wilsens, woordvoerder van zorgverzekeraar CZ. “Meestal willen verzekerden naar de VS voor een behandeling die volgens Nederlandse normen een experimenteel karakter heeft. Voor andere behandelingen kan men immers net zo goed terecht in bijvoorbeeld Duitsland. Daar zijn geen wachtlijsten en de tarieven zijn vergelijkbaar met die in Nederland.”
CZ-verzekerden kunnen met hun zorgpas – die zij krijgen door eenmalig een formuliertje in te vullen – zonder speciale toestemming naar Duitsland gaan voor een behandeling. “Het gaat om de basale zaken. Voor topzorg, zoals transplantaties, moet men ons wél om toestemming vragen. We werken nu aan zo’n regeling voor België. In levensbedreigende situaties zouden we uiteraard ook een behandeling in de VS dekken. Maar in de praktijk zal zich dat niet snel voordoen. Want in Duitsland en België is ook topzorg te krijgen. Bijvoorbeeld in de academische ziekenhuizen in Aken en Luik.” Volgens Wilsens is Aemergo “een product voor mensen met een dikke portemonnee”. “Maar op zich is daar niks op tegen.”
Europese mogelijkheden
Hugo Broekman, marketing manager van Nuts/Delta Lloyd Zorg, ziet ook de noodzaak van een behandeling in de VS niet. “Het gros van onze verzekerden heeft een dekking voor medisch toerisme in alle Europese landen. Men moet wel vooraf toestemming vragen. Gedekt zijn de vergelijkbare Nederlandse kosten. De Europese mogelijkheden nemen de noodzaak van een behandeling in de VS weg. In levensbedreigende situaties vergoeden wij coulancehalve ook behandelingen in de VS, met uitzonderingen van behandelingen met een experimenteel karakter. Maar bij Aemergo is ook vooraf toestemming nodig.” Voor topziekenhuizen hoeft men niet naar de VS, vindt Broekman. “In Nederland zijn goede ziekenhuizen. En als het om wachttijden zou gaan, biedt de rest van Europa een goede oplossing.”
Alert
“Ik kan me voorstellen dat een dergelijk product in Nederland goede kansen heeft”, zegt Jelle Visser, directeur van de aan Aegon gelieerde nicheverzekeraar OOM. “Maar dat is ook jammer. De Nederlandse gezondheidszorg is in de basis goed, maar het loopt blijkbaar toch ergens klem. Het is wederom een signaal naar de zorgsector. Ik vind het alert van de markt – in dit geval Aegon – dat zij de situatie goed aanvoelt en de klantwensen weet om te zetten in een product.”
OOM voert één polis voor de binnenlandse markt: de Visitor Verzekering voor buitenlanders die in ons land verblijven. “De polis biedt, als er in Nederland geen capaciteit zou zijn, dekking in andere Europese landen.”
Te duur
Ook Pim van de Werd, directeur van AXA Zorg ziet – gezien de Europese mogelijkheden – de noodzaak van “zo’n catastrofedekking” niet. “Londen en Parijs zijn ook goed. En bij zeer bijzondere aandoeningen zijn verzekeraars echt wel bereid een behandeling in de VS te dekken.” AXA zelf werkt aan ‘Europese begeleiding’. “Er komt een database met alle medische faciliteiten in Europa. Het is de bedoeling, dat wij op grond hiervan verzekerden straks ‘aan het handje nemen en door Europa begeleiden’.”
Van de Werd vindt dat Aemergo teveel limieten en maxima heeft. “Het zou een natura-product moeten zijn.” En het zou goedkoper moeten zijn. “Doordat Aegon niet zelf ziektekostenpolissen voert en Aemergo dus niet aansluit op eigen dekkingen, pakt het product duurder uit dan bij een verzekeraar die het kan laten aansluiten op eigen dekkingen.” Aegon voert namelijk de ziektekostenpolissen van risicodrager ONVZ (die met Aemergo niets van doen heeft).
Anderzijds noemt Van de Werd het Aegon-product “nieuw en openbrekend.” Het aspect ‘second-opnion’ spreekt hem zeer aan. “AXA heeft in Frankrijk een pilot met een second-opinionproduct. Als het aanslaat komen we er ook in Nederland mee. Uit het oogpunt van ‘meer keuze’ vindt Van der Werd de Aemergo een welkome aanvulling. “Hoe meer keus hoe beter. Vanwege dit aspect gaan wij overigens van onze First Class Polis een modulair product maken. Het kan dan ook collectief worden gesloten.”
Brief ZA
Onder het motto ‘Aegon bedankt!’ heeft de Zwolsche Algemeene de lancering van Aemergo aangegrepen om het samenwerkende intermediair in een mailing te attenderen op de eigen buitenlanddekking. “Onze Ziektekostenverzekering biedt al jaren de beste dekking in het buitenland”, staat in de brief. “De wachtlijsten in Nederland en zorg in het buitenland, zijn twee ‘hot items’. Misschien heeft u al vragen gekregen van (potentiële) verzekerden. Een nadere uitleg van onze zorg in het buitenland is daarom op zijn plaats.” In een bijlage wordt de eigen dekking vergeleken met die van Aemergo. Er wordt gesteld, dat de eigen polis meer dekt dan de behandelingen, die in de Aemergo-voorwaarden worden genoemd. Voorts, dat de eigen dekking dusdanig is dat een aanvullende verzekering niet nodig is. En ten slotte, dat de verzekerde met een ‘Zwolsche’-polis goedkoper uit is dan met een Aegon-polis plus aanvullende Aemergo. In een bepaalde gezinssituatie kost de polis van de Zwolsche Algemeene f 4.855 en de Aegon Blijf Gezond plus Aemergo f 8.521 (f 6.361 + f 2.160).
Foute vergelijking ZA
Frans van Rijn is niet te spreken over de actie van de Zwolsche Algemeene. Van Rijn is directeur van ONVZ, de verzekeraar die de reguliere ziektekostenpolissen van Aegon levert, maar niet bij de ontwikkeling en de uitvoering van Aemergo was/is betrokken. “De Zwolsche doet net of ze een andere buitenlanddekking heeft dan andere verzekeraars. Onder meer Aegon heeft eenzelfde dekking. De Aegon-polissen dekken de kosten in Europa, mits vooraf toestemming is verleend, en op voorwaarde dat het niet meer kost dan in Nederland. Bij de premievergelijking maakt de Zwolsche het helemaal bont. Daarbij wordt namelijk de suggestie gewekt dat men om een met de Zwolsche vergelijkbare dekking te verkrijgen, in aanvulling op de Aegonpolis nog een Aemergo moet sluiten.” Over Aemergo zelf wil Van Rijn zich niet uitlaten. Behalve: “Nee, dit product brengt geen tweedeling in de zorg teweeg. Dat zou je dan wel van elke luxueuzere ziektekostenpolis kunnen zeggen.” …………………………………………………….
Het product
Aemergo dekt, in aanvulling op de ziektekostenpolis, behandeling in een topziekenhuis in (uitsluitend) de VS. Het betreft een aantal afgebakende behandelingen in de categorieën: cardiologie, hartchirurgie, operaties aan de grote bloedvaten, behandeling van kanker, neurologische operaties, en transplantaties. De totale kosten zijn gemaximeerd op $ 2 mln, met een aantal submaxima voor onder meer reis- en verblijfskosten ($ 10.000). Een echtpaar van 49 jaar met 2 kinderen van 20-29 jaar betaalt f 370 per maand.(Zie voor het product AM 17, pag. 5.) Volgens Aegon is Aemergo niet gelanceerd met het oog op de wachtlijsten in ons land (die onder meer bestaan voor: dotteren, hartchirurgie, en neurologische operaties). …………………………………………………….
De Europese Commissie
Onder druk van Europa veranderen sommige ziektekostenverzekeraars de polis zodanig dat in Europa (behalve de spoedeisende hulp) ‘medisch toerisme’ mogelijk is. Nationale-Nederlanden heeft bijvoorbeeld recent de Garant-polissen op dit punt aangepast. Andere verzekeraars verlenen coulancehalve dekking. Volgens Europarlementariër Erik Meijer (SP) “weigert echter een aantal Nederlandse verzekeraars nog steeds de kosten voor ziekenhuisopname in het buitenland te vergoeden”. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd deze verzekeraars op de vingers te tikken en zich sterk te maken voor voldoende behandelcapaciteit in Nederland. Refererend aan Aemergo: “Nu zijn het vooral de patiënten met geld of met een dure aanvullende verzekering die in het buitenland terecht kunnen”.
Meijer ziet behandeling in het buitenland overigens nadrukkelijk als een noodmaatregel om de acute problemen op te vangen. Hij heeft de Europese Commissie er aan herinnerd dat zij een tijdje geleden concludeerde, “dat Nederland ‘laag scoort’ wat betreft het aantal hart- en levertransplantaties en het aantal chirurgen en cardiologen”. ……………………………………………………..
Kamervragen
Het Tweede-Kamerlid Agnes Kant (SP) heeft minister Borst gevraagd wat zij van de Aegon-polis vindt en of zij daar iets tegen kan of wil ondernemen. Zij wil weten hoe het in ons land is gesteld met de wachttijden voor de in de polis gedekte behandelingen. “Zijn die zodanig lang dat hiermee de overlevingskans of de kans op volledige genezing kleiner is?” Kant wil van Borst ook horen of de polis “alleen toegankelijk is voor mensen met een behoorlijk inkomen” en of dergelijke polissen “bijdragen aan de groeiende tweedeling tussen arme en rijke mensen.” ……………………………………………………..

Reageer op dit artikel