nieuws

Aegon ziet vooral brood in leven, pensioenen, sparen en beleggen

Archief

In wat wordt genoemd ‘het meest succesvolle jaar’ sinds haar ontstaan, boekte Aegon een record netto winst, waarvan 65% in ons land. De omzet, die voor bijna de helft in ons land wordt geboekt, bleef vrijwel gelijk aan het niveau van 1994, aldus Aegon.

Wereldwijd richt Aegon zich op levensverzekeringen en aanverwante pensioen-, spaar- en beleggingsprodukten. Driekwart van de omzet (excl. beleggingsopbrengsten voor rekening van polishouders) wordt in deze markt behaald. De omzet beliep vorig jaar f 20.979 (20.832) mln, waarvan aan bruto premies f 13.768 (13.998) mln.
In ons land steeg de omzet naar f 9.445 (8.815) mln, waarvan in leven f 6.952 mln, in schade (incl. ziekte en ongevallen) f 1.115 mln, en in bankactiviteiten f 1.228 mln.
De netto winst beliep f 1.323 (1.151) mln, waarvan in ons land f 857 (755) mln. De grootste winstmaker is het levenbedrijf met f 1.388 (1.262) mln, waarvan in ons land f 858 mln. Het schadebedrijf (incl. ziekte en ongevallen) boekte een netto winst van f 197 mln, waarvan in ons land f 36 mln. De netto winst uit bankactiviteiten in Nederland beliep f 140 (143) mln.
Langleven-cijfers
De winststijging viel met name in ons land lager uit, zei voorzitter drs K. Storm van de raad van bestuur, omdat de technische voorzieningen zijn versterkt.
“Wij hanteren de meest recente langleven-cijfers en in een jaar dat de levensverwachting stijgt, brengen we de extra lasten in de winst- en verliesrekening. Voortaan zullen we onze voorzieningen jaarlijks aanpassen aan veranderingen in langleven-cijfers en niet meer wachten op sterftetafels die altijd verouderd zijn als ze verschijnen.”
Hoewel alle bedrijfsonderdelen van Aegon positief hebben bijgedragen aan de resultaten, zijn vooral de prestaties van Aegon-dochter Spaarbeleg opvallend. Het aantal RenteRekeningen bij deze bank nam vorig jaar toe tot 785.000 (567.000) met een spaartegoed van in totaal f 6,1 (4,6) mld, een stijging van 25%.
In het eerste kwartaal dit jaar is de produktie verder toegenomen tot 850.000 rekeningen en een totaal spaartgoed van zo’n f 7,2 mld. Het aantal franchisekantoren die onder de naam De Spaarbeleggers actief zijn, is gegroeid tot 85. gezamenlijk zorgden zij vorig jaar voor f 300 mln aan ingeschreven kapitaal uit spaar(kas)verzekeringen, aldus drs H.B. van Wijk van de raad van bestuur.
Zeer zware wissel
Aegon verwacht dat de komende jaren door groeiende concurrentie en consolidatie een ‘zeer zware wissel’ wordt getrokken op verzekeraars met betrekking tot onder meer hun financiële kracht, schaalgrootte, kostenstructuur (efficiency), produktontwikkeling (innovatie), distributie, en service aan klant en tussenpersoon.
Naast groei benadrukte Storm daarom de noodzaak van grotere slagvaardigheid en specialisme. “Klanten en concurrenten dwingen ons een aantal van de traditionele produkten letterlijk uit elkaar te halen. Om in de huidige markt succes te hebben, moet je de beste zijn in wat je ook doet”, aldus Storm.
Nieuwe acquisities van Aegon zijn volgens Storm (“De prijzen zijn te hoog”) voorlopig niet te verwachten. Met een geraamde autonome groei van 10% per jaar zijn acquisities meer een toevoeging aan, dan een pijler voor de groei, zei Storm. jaar. “Wij kunnen geduldig zijn, ons kruit droog houden en onze meetlat hoog houden en de toegevoegde waarde voor de aandeelhouder tot een beslissend criterium maken.”

Reageer op dit artikel