nieuws

Aegon ziet geen dip in lijfrenteproductie

Archief

Aegon ziet geen dip in lijfrenteproductie

Het nieuwe belastingplan heeft in de eerste maanden van dit jaar volgens Aegon, de derde levensverzekeraar van ons land waar het gaat om particulieren, geen negatieve invloed op de verkoop van lijfrentepolissen. “Er is geen terughoudendheid meer bij consumenten. Het gaat goed”, aldus Paul van de Geijn, tijdelijk voorzitter van het Verbond van Verzekeraars en directievoorzitter van Aegon Nederland.
Vorig jaar lag de situatie anders. Toen sloten consumenten, anticiperend op het nieuwe belastingregime, juist meer lijfrentepolissen tegen koopsombetaling en duidelijk minder tegen periodieke premiebetaling. “Anticiperend op deze verschuiving heeft Aegon Nederland zich geconcentreerd op het uitbreiden van haar marktpositie in de koopsommenproductgroep.” Volgens bestuursvoorzitter Kees Storm wel degelijk een interessant product in termen van winstgevendheid. “Wij prijzen onze koopsomposten zodanig dat we nog altijd 12% rendement op ons eigen vermogen halen. Wij zijn dol op groeien, maar wel om waarde te creëren.”
De nieuwe levenproductie van Aegon Nederland daalde in 2000 met 16% tot f 663 (789), waarvan 10% van de koopsomomzet is opgeteld bij de periodieke premies op jaarbasis. Sec daalde de nieuwe productie van polissen tegen periodieke premiebetaling met liefst 35% tot f 379 (580) mln. De koopsomproductie daarentegen steeg met 36% tot f 2.847 (2.089) mln.
Opvallend is verder dat inmiddels 65% (62%) van de premie-omzet van het levenbedrijf van Aegon Nederland afkomstig is van beleggingsverzekeringen. De unit-linkedpremies stegen met 16% tot f 4.778 (4.108) mln, terwijl de omzet uit de garantiepolissen vrijwel gelijk bleef op f 2.546 (2.530) mln.
Albert Heijn
Voor de fors ingezakte spaarkasmarkt heeft Aegon – marktleider bij de spaarkasbedrijven – inmiddels een alternatief gevonden: aandelenleaseproducten. De nieuwe omzet uit beleggingsproducten van Aegon Particulieren en Spaarbeleg verdubbelde vorig jaar tot 2.067 (1.025) mln.
Onder de noemer spaarstoringen werd f 7.775 (8.068) mln omgezet. Het nieuwste distributiekanaal in dit segment is Albert Heijn. Tussen de start (5 februari) en de presentatie van de jaarcijfers (8 maart) hebben al meer dan 125.000 AH-spaarders zich aangemeld. Zij hebben al zo’n f 32 mln bijeen gespaard, want volgens Aegon-bestuurder Storm komt er via de supermarktfilialen van Albert Heijn per dag f 1 mln aan spaargeld binnen. “Een geweldig succes”, vindt Storm. “Deze manier van sparen voorziet in een behoefte en wij voelen ons niet te groot voor dubbeltjes en kwartjes.”
Schade
De brutowinst uit schadeverzekeringen steeg tot f 145 (130) mln, ondanks enkele grote schadeclaims waaronder de vuurwerkramp in Enschede. De groei is vooral te danken aan het met 70% gestegen resultaat in ziektekosten en ongevallen tot f 74,9 (44,1) mln. “We hebben de portefeuille gezonder gemaakt en verder goed op de winkel gepast”, zo luidde de verklaring van Van de Geijn. Bij de overige schadeverzekeringen daalde het resultaat tot f 70,5 (85,9) mln. Aegon Nederland 2000 1999 omzet 12.636 12.524 brutopremie-inkomen 8.506 7.784 brutopremie Leven 7.323 6.638 w.v. eigen rekening periodiek 1.327 1.525 eigen rekening koopsom 1.219 1.005 risico polishouder periodiek 3.149 2.929 risico polishouder koopsom 1.629 1.179 brutopremie Ziekte/Ongevallen 284 260 brutopremie Schade overig 899 886 nieuwe spaarstortingen 7.775 8.068 brutowinst verzekeringen 1.748 1.556 w.v. traditioneel Leven 1.272 1.131 voor rekening polishouders 331 295 Ziekte/Ongevallen 75 44 Schade overig 71 86 bankactiviteiten 209 342 (exclusief Bank Labouchere 104 64) nettowinst 1.507 1.481 (in f mln)
‘Aegon kent geen achterstanden’
Het levenbedrijf van Aegon heeft volgens Paul van de Geijn geen last van administratieve vertragingen. Dat stelde de directievoorzitter tijdens de persconferentie over de jaarcijfers van Aegon. Opmerkelijk, want zelfs in het eigen personeelsblad maakt Aegon al enkele jaren gewag van grote administratieve problemen. Zo bombardeerde Johan van der Werf administratieve achterstanden al in 1998 tot hét probleem van het Aegon Zakelijke Markt Leven. En onlangs meldde de unit Aegon Bedrijfspensioenen de achterstanden met 75% te hebben teruggebracht en zei Aegon Pensioen & Advies dat de achterstanden van 20.000 waren teruggebracht naar 5.000. Aegon voegde daar nog aan toe dat de achterstanden dit jaar weer zullen oplopen onder druk van de euro en nieuwe pensioenwetgeving.
Maar volgens Van de Geijn zit Aegon aan de goede kant van de lijn. “We hebben geen tekort aan personeel. We hebben de processen al jaren op orde en hebben daar ook veel in geïnvesteerd. De achterstanden bij Aegon zijn niet noemenswaardig: een kwestie van dagen maar zeker geen weken of maanden zoals je elders in de markt hoort.”
Aegon koopt in VS direct-writer
Aegon neemt voor een bedrag van ruim drie miljard gulden het bedrijfsonderdeel Direct Marketing Services over van J.C. Penney.
Het bedrag wordt in contanten betaald, na uitgifte van nieuwe aandelen. De J.C. Penney-divisie verkoopt via direct-writing levensverzekering en aanvullende ziektekostenverzekeringen en zet daarbij op jaarbasis ruim f 2,5 mld om. Het bedrijf telt 1.500 medewerkers en werkt veel met creditcardhouders van grote ondernemingen zoals banken, warenhuizen en oliemaatschappijen. Direkt Marketing Services wordt toegevoegd aan het onderdeel Special Markets Group van Aegon USA, op jaarbasis ook goed voor f 2,5 mld omzet.

Reageer op dit artikel