nieuws

Aegon zet eerste stap op employee-benefitsmarkt

Archief

Aegon heeft de eerste majeure stap gezet op de markt van employee-benefits. First Class Employee Benefits is geïntroduceerd. Het EB-pakket wordt momenteel getest bij een achttal tussenpersonen.

De pilot onder een select intermediairgezelschap moet uitwijzen wat er nog mankeert aan het EB-pakket. Daarna zal Aegon het nieuwe product aan de rest van het intermediair voorstellen. In de loop der tijd zal nog menigmaal aan First Class Employee Benefits worden gesleuteld.
Vooralsnog ligt de nadruk op inkomens- en zorgverzekeringen van de business-units Zakelijke Markt Leven en Schade Bedrijven. De verzekeringsproducten zijn: pensioen, prépensioen, ANW-hiaat, bedrijfssparen, aov, WAO-gat, ziektewet, ziektekosten (inclusief gemengde collectiviteiten) en ongevallen. Aegon Particulieren levert een hypotheekarrangement.
Aegon First Class Employee Benefits wil gemak verschaffen aan het intermediair en aan werkgevers. Voor de eerste groep is een aanvraagformulier ontwikkeld, waarmee meerdere verzekeringen op het gebied van zorg en inkomen kunnen worden aangevraagd. Binnen afzienbare tijd zal dit ook op het zogenoemde Employee Benefits-window operationeel zijn. Tussenpersonen kunnen dan via internet communiceren (waaronder aanvragen van verzekeringen) met Aegon.
Aegon is verder van plan om, samen met Randstad Uitzendbureau, een gratis arbeidsinfolijn te openen. Hier kunnen tussenpersonen en werkgevers terecht met vragen over onder meer arbeidsvoorwaarden en (tijdelijke) arbeid. Randstad kent al een dergelijke infolijn. Aegon zelf beschikt al een half jaar over een gratis gezondheidslijn, behorend bij de ziektekostenverzekering.
Ten slotte biedt Aegon aan tussenpersonen opleidingen op het gebied van employee-benefits. Voor werkgevers worden op aanvraag arbo-cursussen gegeven. Met name het arbo-element verdient volgens Aegon de aandacht van werkgever en intermediair.
Een Personal Benefits Statement – een overzicht van alle voordelen die een werkgever aan zijn werknemer biedt – wordt in eigen huis ontwikkeld. Aegon verwacht het eindproduct begin volgend jaar in gebruik te nemen.

Reageer op dit artikel