nieuws

Aegon wijzigt tarieven en voorwaarden inboedelpolis

Archief

Aegon heeft begin deze maand gewijzigde voorwaarden geïntroduceerd voor nieuwe inboedelverzekeringen. Tevens is een nieuwe premiestructuur ingevoerd.

Naast een standaard eigen risico van f 100, is er gekozen voor een andere postcode-indeling, die vijf premieniveaus onderscheidt. Verder is het aantal dekkingsvormen beperkt voor nieuwe posten: alleen de extra uitgebreide en totaal-dekking zijn gehandhaafd.
De nieuwe tariefsstructuur gaat uit van vijf regio’s. Voor de goedkoopste regio (1) is de premie voor een extra uitgebreide dekking met eigen risico van f 100 vastgesteld op f 1,95 promille en met een eigen risico van f 1.100 op f 1,35 promille. De tarieven voor de totaal-dekking bedragen f 2,15 promille, resp. f 1,50 promille.
In de duurste regio (5) geldt een premie van f 5,30 promille voor een extra uitgebreide dekking met f 100 eigen risico, en f 3,70 promille met een eigen risico van f 1.100. Voor de totaal-dekking bedragen deze premies f 5,80, resp. f 4,05.
Aanvullende dekkingen
De (aanvullende) dekkingen voor lijfsieraden en audio-/visuele apparatuur (beide standaard tot f 5.000) kunnen worden uitgebreid tegen een toeslag op de premie van f 15 per promille, zij het tot een maximum verzekerd bedrag van f 30.000 per polis.
Verzekeringen van postzegel- en muntverzamelingen (premie f 4,60 of f 5,25 promille), van instrumenten (premie vanaf f 30 promille en eigen risico vanaf f 50), en van kostbaarheden (premie f 20 promille) kunnen alleen in combinatie met een inboedelpolis worden gesloten. Voor deze polissen geldt een minimum premie van f 75.
De minimum premie per inboedelpolis is vastgesteld op f 40. De premies voor verzekeringen korter dan een jaar variëren van 20% (1 maand) tot 95% (11 maanden) van de jaarpremie. Een korting van 10% op de premie wordt verleend, indien een alarminstallatie aanwezig is, dan wel voldoende preventiemaatregelen zijn genomen.

Reageer op dit artikel