nieuws

Aegon voelt in Bouwman-affaire ‘een grote verantwoordelijkheid’

Archief

Aegon voelt een grote verantwoordelijkheid in het faillissement en de verdwenen beleggingsgelden bij tussenpersoon Bouwman Consultancy in Westerbork. Tot compensatie aan Bouwman-klanten voor geleden schade gaat de verzekeraar echter niet over.

Dat stelt Theo Bouts, directielid van Aegon Nederland, in het jongste nummer van het eigen personeelsblad InterAegon. Volgens Bouts kan Aegon “onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor alle gedragingen van onafhankelijke tussenpersonen”. Bij die onafhankelijkheid kunnen overigens grote vraagtekens worden gezet. Aegon financierde sinds 1993 de groei van Bouwman, enerzijds door aankoop van assurantieportefeuilles anderzijds door verstrekking van (hypothecaire) leningen ter grootte van liefst 12,6 mln. Verder bestond de assurantieportefeuille voor 95% uit Aegon-polissen.
Bouts legt in het personeelsblad verder uit hoe Aegon ontdekte dat Bouwman Consultancy “buiten de normale bedrijfsvoering om en buiten Aegon om” een poot vermogensbeheer had opgezet. “Begin vorig jaar klopte Bouwman aan om liquiditeitssteun, naast de leningen met onderpand. Dat was voor ons aanleiding onderzoek te doen naar de achterliggende financiële situatie van het bedrijf. Op ons verzoek zijn externe accountants bij Bouwman gaan kijken.” Volgens Bouts ontdekte Aegon toen de vermogenspoot “waarin wellicht miljoenen guldens zijn verdwenen”. Aegon zegt meteen de Economische Controle Dienst te hebben ingelicht en later het faillissement te hebben aangevraagd. Aegon rekent daarin op een verlies van zo’n f 6 mln.
Individuele gevallen
“Hebben we in deze zaak niet goed opgelet?”, vraagt Bouts zich af. “Welnu, we doen zaken met zo’n tienduizend tussenpersonen en jaarlijks vinden miljoenen transacties plaats. Maar bij alles wat we doen, stellen we zorgvuldigheid voorop. Zo screenen we alle tussenpersonen bij aanstelling nauwkeurig, wat er nogal eens toe leidt dat we met sommigen niet in zee willen gaan.”
Ondanks dat Bouts zegt dat Aegon onmogelijk verantwoordelijk kan worden gesteld voor gedragingen van ‘onafhankelijke’ tussenpersonen, erkent hij dat “Aegon een grote verantwoordelijkheid voelt in deze onverkwikkelijke affaire”. Voor schade geleden door klanten van Bouwman Vermogensbeheer kan Aegon niet verantwoordelijk worden gesteld. Bouts: “Dit neemt niet weg dat we hebben geprobeerd om in een aantal individuele gevallen voor Aegon-verzekeringsklanten van Bouwman aanvaardbare oplossingen te vinden. En dat is ook gelukt.”
Overnamesom
Wellicht kunnen meerdere Bouwman-gedupeerden zich vastklampen aan deze precedenten. Volgens Lourens Slagter, mede-eigenaar van Drieheer Adviesgroep (Westerbork/Heerenveen) die de assurantieportefeuille van Bouwman heeft overgenomen, zijn de slachtoffers namelijk bijna allemaal klant van Aegon. “De portefeuille van Bouwman kent vrijwel alleen maar Aegon-polissen. Bijna elke gedupeerde is tevens Aegon-klant.”, aldus Slagter.
Overigens blijkt uit de curatorverslagen over het Bouwman-faillissement dat Drieheer voor overname van de Bouwman-portefeuille een bedrag van f 4,7 mln heeft moeten betalen. Basis voor dat bedrag is de doorlopende jaarprovisie vermenigvuldigd met drie; het terugboekingsrisico ligt bij Aegon. Verder onderhandelt Drieheer nog over de overname van de portefeuille van Bouwman Consultancy Harlingen: curator Hemmes verlangt hiervoor f 450.000.
Het is nog niet duidelijk of de koopsommen voor de verzekeringsportefeuilles ten goede komen aan de failliete boedel. Aegon eigent zich de opbrengst toe op grond van een pandrecht uit januari 1998. Volgens de curator is echter minstens 70% van de portefeuille ná die tijd opgebouwd en valt de waarde daarvan dus niet onder het pandrecht.
Gefinancierd
Op de vraag of Lourens Slagter en Douwe de Vries, de aandeelhouders van Drieheer, de overnamesom van f 4,7 mln met eigen middelen hebben gefinancierd, wil Slagter geen antwoord geven. Eerder werd bekend dat Aegon (onroerend goed) en Amev (verzekeringsportefeuille) de helpende hand hebben toegstoken. Verder staat in het curatorverslag dat de onderhandelingen over de portefeuille-overname zijn gevoerd “samen met een vertegenwoordiging van het Aegon-concern”. Slagter zegt dat zijn relatie met Aegon “in opbouw” is. “Wel heb ik gesteld dat het in een portefeuille van een onafhankelijk tussenpersoon niet past als meer dan 90% van de polissen van één verzekeraar afkomstig is.”
Van de 33 personeelsleden die Drieheer in december overnam van Bouwman Consultancy zijn er nu nog dertien in dienst. “Toevallig is net vorige week aan dertien medewerkers collectief ontslag verleend.” De hoofdrolspeler in de hele affaire, Peter Bouwman, is niet meer in dienst bij Drieheer, na aanvankelijk wel op de loonlijst te zijn gezet. “Maar hij heeft continu op non-actief gestaan”, stelt Slagter. “En nadat in februari op zeven plaatsen huiszoeking is gedaan, is Bouwman ontslagen.” Dita Leeuwerik, voorheen manager van Bouwman Consultancy in Westerbork, is eveneens niet meer in dienst van Drieheer.
Schuldenlast
De curatorverslagen van de diverse Bouwman-vennootschappen wijzen uit dat er (vooralsnog) sprake is van een gezamenlijk schuldenlast van ruim f 7 mln. Die schulden zijn toe te schrijven aan de volgende bedrijven: P. Bouwman Consultancy Holding f 350.000, P. Bouwman Consultancy Westerbork f 430.000, P. Bouwman Consultancy Hoogeveen f 164.000, P. Bouwman Consultancy Heerenveen f 35.000, P. Bouwman Consultancy Groningen f 27.000, PB Vermogensbeheer f 6.023.700, PB Beheer f 331.000 en PB Vastgoed f 3.500. Deze laatste vennootschap heeft voorts nog te kampen met hypothecaire lasten ter grootte van f 9.264.000.
Bij de meest omstreden vennootschap PB Vermogensbeheer is de schuldenlast van ruim f 6 mln volledig toe te schrijven aan beleggers wiens geld is verdwenen. De curator heeft 79 gedupeerden geregistreerd. De meeste van hen hebben zich verenigd in de Stichting Gedupeerden Bouwman Groep. Zij stellen onder meer Aegon aansprakelijk voor de geleden schade.
Theo Bouts, directielid Aegon: “We hebben geprobeerd om in een aantal individuele gevallen voor Aegon-verzekeringsklanten van Bouwman aanvaardbare oplossingen te vinden.”

Reageer op dit artikel