nieuws

Aegon vindt politieke steun voor vernieuwing levensloopregeling

Archief

Op het vorige week door Aegon georganiseerde Nationale Levensloopdebat hebben fractieleden van CDA, PvdA en Groen Links zich in grote lijnen achter voorstellen van de verzekeraar ter verbetering van de levensloopregeling geschaard.

Aegon had vooraf een brede oproep gedaan aan branchegenoten om hun stem te laten horen tijdens het debat, waarbij Tweede Kamerleden en tal van andere prominenten aanwezig waren. Uitgangspunt voor het debat was een onderzoek van bureau Anker Solutions in opdracht van Aegon.
Uit dat onderzoek komt naar voren dat 69% van de Nederlanders best mee wil doen aan de levensloopregeling, mits deze maar simpel en betrouwbaar is. En daar schort het volgens de meeste ondervraagden nu aan.
Geen vertrouwen
Nu heeft slechts 7% van de bevolking een levenslooprekening of -verzekering. Hoewel zes op de tien werkenden ooit aan de regeling willen meedoen, voelt 63% zich niet voldoende geïnformeerd over levensloop. Doelen voor deelname zijn sparen voor prepensioen (33%), verlof (23%), fiscale voordelen (18%) en ‘geld opzij zetten voor later’.
Daadwerkelijke deelname vindt vaak echter niet plaats, omdat 31% er geen vertrouwen in heeft dat de regeling blijft bestaan. Bijna een kwart zegt er geen geld voor te hebben en 22% denkt zelf met minder beperkingen bijna net zo snel te kunnen sparen. Bij de veelverdieners (inkomen meer dan tweemaal modaal) denkt 38% het zelf beter te kunnen.
Oplossingen
Aegon heeft een aantal voorstellen gedaan ter verbetering van de levensloopregeling. ‘Zorgen dat de levensloopregeling minder makkelijk beïnvloed kan worden door de politieke waan van de dag’ wordt daarbij door de ondervraagden als belangrijkste verbetering genoemd. Eenvoud, duidelijkheid over nut en noodzaak en transparantie worden daarna als gewenste verbeteringen genoemd.
De meest populaire maatregelen om de regeling aantrekkelijker te maken, zijn het (automatisch) laten deelnemen van alle werknemers of zelfs alle burgers, het in elkaar schuiven van spaarloon en levensloop, een jaarlijkse bonus van _ 250 bovenop de inleg en duidelijke spelregels over de opname van het verlof.
Politiek
“Nederland is hard toe aan een betere levensloopregeling”, concludeerde Aegon op basis van de onderzoeksresultaten. Het Nationale Levensloopdebat moest daartoe een aanzet zijn. Het intermediair was vooraf aangespoord om vooral zijn stem te verheffen. “Nu kan het nog”, aldus Aegon.
De aanwezige fractiespecialisten Mariëtte Hamer (PvdA), Elly Blanksma (CDA), Stef Blok (VVD) en Kees Vendrik (Groen Links) waren bijna allemaal voor een ‘versie 2.0’ van de levensloopregeling. Ook werkgevers (VNO-NCW) en werknemers (FNV) zien veel in een vernieuwing. Dat moet Aegon-topman Johan van der Werf een goed gevoel hebben gegeven: “De politiek laat het nu te veel afweten”, vindt hij.
Alleen de VVD vindt de levensloopregeling prima zoals hij nu is.

Reageer op dit artikel