nieuws

Aegon ‘vertaalt’ vrouwentreden naar tweede auto

Archief

Min of meer ter vervanging van de vrouwentreden-regeling heeft Aegon een regeling ingevoerd die betrekking heeft op de verzekering van de tweede auto.

Deze regeling houdt in, dat bij de inschaling ten hoogste twee bonustreden worden verleend indien aan de volgende criteria is voldaan:

  • – het kenteken staat op naam van de verzekeringnemer of zijn partner; 
  • – tenminste één (gezins)auto op naam van de verzekeringnemer of zijn partner is reeds bij Aegon verzekerd en op die verzekering is het laatste jaar geen schade gemeld. 

Delta Lloyd
Delta Lloyd heeft onder het intermediair wrevel gewekt, omdat zij als enige de vrouwentreden laat vervallen als een bestaande vrouwelijke verzekerde een nieuwe auto koopt. Bij alle andere afschaffers van de vrouwentreden worden de bestaande polissen onverlet gelaten, ook als er sprake is van een ‘object’wijziging.
Elvia
Elvia heeft de vrouwentreden met ingang van 1 oktober afgeschaft. Het lopende bestand blijft ongewijzigd, aldus de maatschappij.

Reageer op dit artikel