nieuws

Aegon vernieuwt automatisering in het pensioenbedrijf

Archief

Aegon Nederland heeft voor de business unit Zakelijke Markt Leven een groot automatiseringsproject onder de titel Caesar uitgevoerd dat nagenoeg is afgerond.

Het systeem heeft niet alleen het voordeel dat het tegemoet komt aan de toenemende vraag naar flexibeler en meer op het individu toegesneden produkten, maar ook dat deze produkten nu eenvoudiger, sneller en tegen een lagere prijs kunnen worden aangeboden, aldus schrijft het concern in het jaarverslag over 1994.
De betrokken afdeling omvat zowel collectieve als individuele posten. De voordelen van het systeem zijn te danken aan het feit dat er gewerkt wordt met bouwstenen waarmee meer produktvariaties kunnen worden geassembleerd en aan het feit dat de gegevensverwerking versneld is, aldus een toelichting van Aegon. Men kan niet mededelen in welke mate de prijzen lager worden.
Wereldwijd ontstaat, aldus de raad van bestuur in het jaarverslag, in toenemende mate verschil tussen standaardprodukten die op massale wijze worden verkocht via verschillende kanalen – waaronder tussenpersonen – en de meer complexe produkten met een hogere toegevoegde waarde, die door professionele tussenpersonen worden aangeboden.
Aegon had in 1994 een uitstekend jaar, met resultaten die de verwachtingen overtroffen.
Het concern behaalde een operationele winst vóór belastingen van f 1.298 (vorig jaar 1.126) mln waarvan uit levensverzekering f 1.035 (934) mln. De nettowinst bedroeg f 1.151 (1004) mln, de omzet f 20.605 (18.818) mln, het eigen vermogen f 7.959 (8.669) mln en het aantal medewerkers 19.713 (19.393).
Aegon Nederland
Aegon Nederland zag de winst vóór belasting met 3,7% toenemen tot f 609 mln. Alle business units waren winstgevend. De omzet steeg met 3,5% tot f 7,4 (7,2) mld.
De beleggingen voor risico van polishouders stegen met f 1,5 mld tot f 12,6 (11,1) mld. Dat is 27,5% van het totale belegde vermogen.
Spaarbeleg (135 medewerkers) heeft in 1994 het aantal klanten met circa 300.000 zien toenemen tot 700.000. De omzet steeg met 66,7% tot f 489 mln.
De NVG (304 medewerkers) behaalde in 1994 een omzet van f 133 mln (+ 30,1%).
UBO/Moira (420 medewerkers, van wie 197 eigen verkopers) noteerde over 1994 een omzet van f 245 mln (+ 16,4%).
De Labouchere Groep (bancaire en financiële diensten) heeft, om de dienstverlening aan de hogere inkomensgroepen uit te breiden, kantoren geopend in Zwitserland en Luxemburg. Aegon (werkmaatschappij) 1994 1993 (in f mln) brutopremie schade 990 937 w.v. ziekte en ongev. 209 220 auto 317 286 transport 93 73 brand 273 263 overige varia 96 85 brancheresultaat schade 7 -11 w.v. ziekte en ongev. 12 13 auto -21 -10 transport 6 5 brand 4 -17 overige varia 6 -1 nettowinst schade 32 19 totaalpremie leven 3.408 3.421 w.v. premie indiv. 846 788 premie collect. 1.394 1.435 koopsom indiv. 567 643 koopsom collect. 601 555 resultaat leven 600 608 winst leven 406 396

Reageer op dit artikel