nieuws

Aegon verlaagt premies WGA Eigen Risico

Archief

Aegon heeft de tarieven voor bestaande relaties met een Aegon Gezond Werkplan en met een loonsom tot € 675

000 verlaagd naar 0,32% (0,39%). Voor bestaande relaties met Gezond Werkplan, een loonsom vanaf € 675.000 en maximaal 500 werknemers betaalt de werkgever de branchepremie minus 10%. Nieuwe relaties met een loonsom tot € 675.000 betalen 0,34% en bedrijven met een loonsom vanaf € 675.000 en maximaal 500 werknemers betalen de branchepremies. Aegon stelt wel voorwaarden met betrekking tot WGA-instroom. De premiepercentages staan vast tot 2011 en het inlooprisico is vanaf 1 januari 2007 meeverzekerd.

Reageer op dit artikel