nieuws

Aegon verlaagt premie Woonpakket Lelystad

Archief

Aegon heeft per 1 maart de premies voor Woonpakketverzekeringen voor particulieren in Lelystad verlaagd. De stad is voortaan ingedeeld in tariefgroep 3 (was groep 5).

De premie is verlaagd op basis van cijfermateriaal van de Stichting Lelystad Promotie en schade-analyse van de eigen portefeuille door Aegon.
De Stichting Lelystad Promotie dringt al zeer lang aan bij verzekeraars om de premies voor opstal- en inboedelverzekeringen te verlagen. Lelystad stond bij verzekeraars te boek als een stad met een verhoogd criminaliteitsrisico, hetgeen volgens deze Stichting niet meer terecht was.
De begin dit jaar gemaakte schade-analyse door Aegon over 1995 geeft voor Lelystad inderdaad een positief beeld en leidt daarom tot een premie-aanpassing. Lelystad komt hiermee in de zelfde tariefgroep als de steden Castricum, Beverwijk en Leiden.
Aegon-directeur drs T.E.J.M. Bouts bracht de Stichting Promotie Lelystad onlangs op de hoogte van de premieverlaging. De Stichting reageerde verheugd: “Wat ons betreft zullen nog meer maatschappijen het voorbeeld van Aegon volgen en van de andere verzekeraars, die al in een eerder stadium corecties toepasten”.
Met de premie-aanpassing wordt de opstalverzekering in het Woonpakket een dubbeltje goedkoper (f 0,90 per duizend). Voor de inboedelverzekering geldt een verlaging van zeven dubbeltjes (f 2,40 per duizend). Voor audio-visuele- en computerapparatuur komt de premie van f 25 op f 18 per duizend gulden verzekerd bedrag, terwijl die voor sieraden van f 22,50 naar f 16 wordt verlaagd.

Reageer op dit artikel