nieuws

Aegon verhoogt eigen risico bij diefstal personenauto’s

Archief

Aegon gaat per 1 januari a.s. het eigen risico bij diefstal van personenauto’s verhogen van f 300 tot f 1.000, tenzij een goedgekeurd beveiligingssysteem is ingebouwd. Tevens worden de premies fors verhoogd.

Gelijktijdig met de premieverhoging wijzigt Aegon de voorwaarden van de autoverzekering van particulieren, uitgezonderd de Nieuw-voor-Nieuw- en Blij(f) Rijden-polissen.
De extra dekking tot f 2.500 voor toegevoegde zaken vervalt. Verder zal de onderverzekeringsregel worden toegepast op de schade-uitkering indien de grondslag voor de premieberekening 5% of meer lager is dan de feitelijke cataloguswaarde van de auto. Ook geldt de premierestitutieregeling, zoals die is aanbevolen door het Verbond van Verzekeraars, bij (tussentijdse) beëindiging van de polis als gevolg van verkoop. Wel wordt een bedrag van f 50 aan administratiekosten in mindering gebracht op de te restitueren premie.
De premies gaan fiks omhoog. Voor personenauto’s wordt de premie 15% hoger voor de wa-dekking, 20% voor de beperkt casco- en 10% voor de cascodekking. De caravanverzekering wordt 10% duurder.
De auto-inzittendendekking is vernieuwd en is uitgebreid met een vergoeding voor smartegeld. Het verzekerd bedrag is opgetrokken tot f 2 mln.
Autopolissen bedrijven
Ook voor bedrijfsmatige autoverzekeringen, waaronder wagenparken, voert de maatschappij per 1 januari a.s. premieverhogingen door.
Voor personen- en kampeerauto’s gaat de wa-premie met 10% omhoog, en de beperkt of uitgebreid casco-dekking met 7,5%. Bestelauto’s worden qua tarief 15% duurder voor alle dekkingen. Voor vrachtwagens gaat de wa-premie met 12% omhoog. Voor autobussen wordt de wa-premie 10% hoger en de beperkt of uitgebreid casco-dekking 5%. De wa-premie voor landbouwmaterieel is met 10% opgetrokken.
Het eigen risico bij (gedeeltelijke) diefstal van bedrijfsmatige personen- en bestelauto’s wordt met f 700 verhoogd tot f 1.000. Deze verhoging vervalt, indien een goedgekeurd anti-diefstalsysteem is aangebracht. Het eigen risico voor wa-schaden aan vrachtwagens wordt standaard gebracht op f 1.000.

Reageer op dit artikel